På gång i Centerkvinnorna

 
 
 

Senaste nytt

  • 02 apr 2014

    Regeringen har beslutat om direktiv till en särskild utredning som ska följa upp och analysera utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande. I utredningen ingår också att bedöma politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Det är tio år sedan det gjordes en omfattande utredning på jämställdhetsområdet. Sedan dess har det hänt mycket i omvärlden. Det är dags att ta ett samlat grepp för en utvecklad och modern jämställdhetspolitik, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm i ett pressmeddelande. Vi välkomnar den nya jämställdhetsutredningen, säger förbundsordförande Gunilla Hjelm i en kommentar. Insatser och utveckling för ökad jämställdhet är lite av en färskvara. Den ekonomiska krisen och de konservativa krafterna som ifrågasätter kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är bara två exempel på att arbetat för jämställdhet måste fortsätta med kraft, avslutar Hjelm

  • 31 mar 2014

    Resultaten från TCO:s pappaindex har under flera år påvisat att det finns ett starkt behov av att modernisera föräldraförsäkringen, säger förbundsordförande Gunilla Hjelm i en kommentar. Centerkvinnornas förslag till en ny barn och föräldraförsäkring erbjuder flexibilitet för såväl kärnfamiljer som ensamstående och bonusfamiljer. För ökad valfrihet att planera barnledigheten vill vi att 300 av försäkringens 480 dagar ska vara öppna barndagar, som fritt kan fördelas mellan vårdnadshavarna, eller överlåtas till max två andra för barnet närstående vuxna. Samtidigt vill vi betona föräldrarnas stora betydelse för barnet.