Senaste nytt

  • 02 jan 2015

    Ett av Sveriges fyra jämställdhetspolitiska mål är att stoppa våldet mot kvinnor. För att lyckas läggs allt större fokus på det förebyggande arbetet mot våldet, bland annat genom att arbeta mer med pojkar och män. Mycket handlar om att förändra stereotyper, normer och attityder kring kön. Europaparlament måste skyndsamt godkänna Istanbulkonventionen och varje medlemsland måste aktivt arbeta mot våldet på nationellt plan. Därför är Centerkvinnorna och Centerpartiet mycket glada över att vår motion röstades igenom på Alliansen liberaler och demokrater för Europas kongress i Lissabon, skriver förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson på Kvällspostens debattsida.

  • 30 dec 2014

    Centerkvinnornas riksorganisation önskar alla ett gott nytt jämställt år! Kontoret öppnar igen i mitten av januari och då uppdataras hemsidan.