Senaste nytt

  • 28 nov 2014

    Våldet mot kvinnor och flickor är ett folkhälsoproblem utbrett i alla världens länder och i alla samhällsklasser. Därför krävde Centerkvinnorna och Centerpartiet på ALDE kongressen i Portugal nyligen att Europarlamentet skyndsamt måste godkänna den så kallade Istanbulkonventionen, om att förebygga, lagföra och bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. Dessutom uppmanas medlemsländerna att arbeta mot könsbaserat våld på det nationella planet. För tillsammans kan vi förebygga och stoppa våldet mot kvinnor och flickor, skriver förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson i Östersundsposten idag.

  • 20 nov 2014

    Under veckoslutet deltar Centerkvinnornas förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson på ALDE kongressen i Portugal. Gunilla möter under kongressen jämställdhetsnätverket, som stödjer utformningen och genomförandet av jämställdhetspolitiken inom EU och arbetar för att få fler kvinnor att nå sin fulla potential i de liberala partierna i Europa. Helena är kongressombud och har särskilt ansvar för att bevaka den av Centerpartiet undertecknade resolutionen till kongressen som handlar om vikten av ett starkt fokus på Europarådets Istanbulkonvention - förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Vilhelmsson har även bevakningsansvaret för frågan om ökad jämställdhet genom att pappaledighet ska kunna vara ett alternativ för alla pappor i Europa.