På gång i Centerkvinnorna

 
 
 

Senaste nytt

  • 20 nov 2014

    Under veckoslutet deltar Centerkvinnornas förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson på ALDE kongressen i Portugal. Gunilla möter under kongressen jämställdhetsnätverket, som stödjer utformningen och genomförandet av jämställdhetspolitiken inom EU och arbetar för att få fler kvinnor att nå sin fulla potential i de liberala partierna i Europa. Helena är kongressombud och har särskilt ansvar för att bevaka den av Centerpartiet undertecknade resolutionen till kongressen som handlar om vikten av ett starkt fokus på Europarådets Istanbulkonvention - förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Vilhelmsson har även bevakningsansvaret för frågan om ökad jämställdhet genom att pappaledighet ska kunna vara ett alternativ för alla pappor i Europa.

  • 20 nov 2014

    Igår utsågs Centerledaren och tidigare näringsministern Annie Lööf till Sveriges tredje bråkigaste kvinna av tidningen Passion for Business. Bråkigast i meningen envis, gå sin egen väg, våga sätta ner foten, bryta normer och förändra. Motiveringen till den hedrande tredjeplatsen löd bland annat: Hon skapade rubriker när hon knuffades med Löfvén i tv-rutan och var ett retoriskt geni i debatterna. Grattis hälsar Centerkvinnorna!