Tillbaka

Fokus på utseende när företagarkvinnor beskrivs i media

15 mars 2012
Kvinnor som driver företag beskrivs ofta med fokus på utseende istället för verksamhet. Samtidigt har antalet artiklar om företagarkvinnor ökat under de senaste tio åren. Det visar en ny studie från Tillväxtverket om hur företagarkvinnor gestaltas i media. Studien har gjorts av Åsa Kroon Lundell, professor vid Örebro universitet, skriver Tillväxtverket i ett pressmeddelande.

Enligt studien beskriver de undersökta medierna företagarkvinnor främst på två sätt, rapporterar Tillväxtverket vidare. Den ena typen av företagare är superhjältinnan, som tar för sig på en global marknad. Den andra typen är lagomföretagaren, som med realistiska ambitioner driver det lilla eller medelstora företaget.

- Företagarkvinnor behöver ständigt diskutera sin könstillhörighet i relation till företagandet, vilket påminner om att de inte utgör den ”normala” företagaren trots att 266 000 kvinnor driver företag i Sverige. Men det är positivt att antalet artiklar om företagarkvinnor har ökat under de senaste tio åren – en signal om en förändring till det bättre, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande.

Tidningar och tidskrifter som Åsa Kron Lundell har undersökt är Dagens Industri, Entreprenör, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Veckans affärer. Studien koncentreras kring hur medierna visuellt och textmässigt gestaltar kvinnor som driver företag utifrån ett antal sökord.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida  här. • 2 januari 2015

  Istanbulkonventionen måste skyndsamt godkännas av Europaparlamentet

  Ett av Sveriges fyra jämställdhetspolitiska mål är att stoppa våldet mot kvinnor. För att lyckas läggs allt större fokus på det förebyggande arbetet mot våldet, bland annat genom att arbeta mer med pojkar och män. Mycket handlar om att förändra stereotyper, normer och attityder kring kön. Europaparlament måste skyndsamt godkänna Istanbulkonventionen och varje medlemsland måste aktivt arbeta mot våldet på nationellt plan. Därför är Centerkvinnorna och Centerpartiet mycket glada över att vår motion röstades igenom på Alliansen liberaler och demokrater för Europas kongress i Lissabon, skriver förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson på Kvällspostens debattsida.
 • 30 december 2014

  Gott nytt år!

  Centerkvinnornas riksorganisation önskar alla ett gott nytt jämställt år! Kontoret öppnar igen i mitten av januari och då uppdataras hemsidan.
 • 29 december 2014

  Vi fortsätter tydliggöra skillnaderna mellan regeringsalternativen

  Allianspartierna och regeringspartierna har träffat en historiskt viktig överenskommelse som ger möjlighet för det största regeringsalternativet att styra landet. Samtidigt kommer Sverige att ha en seriös politisk opposition, vilket är en grundbult för en fungerande demokrati. Vi kommer envetet att granska den politik som de rödgröna partierna lägger fram, utforma egna förslag och föra en debatt som tydliggör skillnaderna mellan regeringsalternativen i Sverige. Alliansen utgör den seriösa oppositionen i Sverige. Vi kommer att vara väl rustade för att möta väljarna i 2018 års val, och väl förbereda för att ta ansvar för att styra landet. Med överenskommelsen finns goda möjligheter att göra detta, skriver Centerpartiets förste vice partiordförande Anders W Jonsson.
 • 28 november 2014

  Stoppa våldet mot kvinnor

  Våldet mot kvinnor och flickor är ett folkhälsoproblem utbrett i alla världens länder och i alla samhällsklasser. Därför krävde Centerkvinnorna och Centerpartiet på ALDE kongressen i Portugal nyligen att Europarlamentet skyndsamt måste godkänna den så kallade Istanbulkonventionen, om att förebygga, lagföra och bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. Dessutom uppmanas medlemsländerna att arbeta mot könsbaserat våld på det nationella planet. För tillsammans kan vi förebygga och stoppa våldet mot kvinnor och flickor, skriver förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson i Östersundsposten idag.
 • 20 november 2014

  Centerkvinnorna på ALDE kongressen

  Under veckoslutet deltar Centerkvinnornas förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson på ALDE kongressen i Portugal. Gunilla möter under kongressen jämställdhetsnätverket, som stödjer utformningen och genomförandet av jämställdhetspolitiken inom EU och arbetar för att få fler kvinnor att nå sin fulla potential i de liberala partierna i Europa. Helena är kongressombud och har särskilt ansvar för att bevaka den av Centerpartiet undertecknade resolutionen till kongressen som handlar om vikten av ett starkt fokus på Europarådets Istanbulkonvention - förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Vilhelmsson har även bevakningsansvaret för frågan om ökad jämställdhet genom att pappaledighet ska kunna vara ett alternativ för alla pappor i Europa.