Tillbaka

Fokus på utseende när företagarkvinnor beskrivs i media

15 mars 2012
Kvinnor som driver företag beskrivs ofta med fokus på utseende istället för verksamhet. Samtidigt har antalet artiklar om företagarkvinnor ökat under de senaste tio åren. Det visar en ny studie från Tillväxtverket om hur företagarkvinnor gestaltas i media. Studien har gjorts av Åsa Kroon Lundell, professor vid Örebro universitet, skriver Tillväxtverket i ett pressmeddelande.

Enligt studien beskriver de undersökta medierna företagarkvinnor främst på två sätt, rapporterar Tillväxtverket vidare. Den ena typen av företagare är superhjältinnan, som tar för sig på en global marknad. Den andra typen är lagomföretagaren, som med realistiska ambitioner driver det lilla eller medelstora företaget.

- Företagarkvinnor behöver ständigt diskutera sin könstillhörighet i relation till företagandet, vilket påminner om att de inte utgör den ”normala” företagaren trots att 266 000 kvinnor driver företag i Sverige. Men det är positivt att antalet artiklar om företagarkvinnor har ökat under de senaste tio åren – en signal om en förändring till det bättre, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande.

Tidningar och tidskrifter som Åsa Kron Lundell har undersökt är Dagens Industri, Entreprenör, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Veckans affärer. Studien koncentreras kring hur medierna visuellt och textmässigt gestaltar kvinnor som driver företag utifrån ett antal sökord.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida  här. • 20 juni 2014

  Trevlig sommar!

  Centerkvinnornas riksorganisation har sommarstängt från midsommar och under juli månad, då kommer inte hemsidan uppdateras. Vi är tillbaka i början av augusti med uppdateringar om jämställdhetspolitik och nyheter. Trevlig sommar!
 • 18 juni 2014

  Egen ekonomi ger frihet

  De flesta av oss känner oro när vi öppnar kuvertet som innehåller uppgifter om vår framtida pension, skriver Gunilla Hjelm, Solveig Zander och Christina Bröms i Dala Demokraten idag. Enligt Pensionsmyndigheten känner kvinnor dubbelt så stor oro för pensionen än vad män gör. Det är inget konstigt, med tanke på att genomsnittsmannen i Sverige får en pension som är hela 44 procent högre än genomsnittskvinnans. Centerkvinnorna presenterar nu 40 åtgärder för jämställda pensioner. Vi vill till exempel att det ska finnas möjlighet att överlåta individuella pensionsrätter även från inkomstpensionen till partner med gemensamma barn.
 • 16 juni 2014

  Resultatet från Nordiskt Forum överlämnades till nordens regeringar

  FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing 1995. Då antogs Handlingsplanen från Peking, Beijing Platform for Action, av världens regeringar. De regeringar som undertecknade handlingsplanens tolv artiklar åtog sig att förverkliga CEDAW, Kvinnokonventionen, genom att bedriva ett aktivt och synligt arbete. Sedan 1995 har röster har höjts för en ny konferens, men det varnas också för bakslag vid en omförhandling av Handlingsplanen. Den internationella utvecklingen går inte framåt. Exempel på detta är att FN:s medlemsländer år 2012 inte kunde enas om gemensamma slutsatser vid Commission on the Status of Women, den urvattnade texten om kvinnor och jämställdhet i slutdokumentet från Rio+20 och att de Millenniemål som världen är längst ifrån att nå handlar om kvinnor och jämställdhet. Läs mera om de 63 punkterna Nordiskt Forum överlämnade till nordens regeringar genom att klicka vidare på rubriken till nyheten.
 • 12 juni 2014

  Varnar för backlash mot kvinnlig ekonomisk makt

  Stefan Löfven och Socialdemokraterna bör på jämställdhetskongressen Nordiskt Forum, som just nu pågår i Malmö, redovisa konsekvenserna för kvinnligt företagande av deras förslag av att dramatiskt skära ned RUT-sektorn och porta de privata företagen från vård- och omsorgssektorn. Stefan Löfven hade chansen att reda ut det feministiska i att lagstifta bort större delen av en bransch där kvinnliga företagare dominerar, säger Centerpartiets chefekonom Martin Ådahl. Nu hotar istället den första stora backlashen mot kvinnligt företagande på 2000-talen när vänsterblocket vill skära bort allt nytt, dels genom att blockera privata företag i välfärden, dels genom att halvera eller avskaffa RUT.
 • 11 juni 2014

  Centerkvinnorna medverkar på Nordiskt Forum

  Centerkvinnorna medverkar på den stora jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum i Malmö 12-15 juni. Imorgon eftermiddag håller vi ett seminarium under rubriken "Framtidens tillväxtföretag finns inom välfärden". Medverkar gör bland annat Christina Wahlström (grundare av mödravårdsmottagningen Mama Mia) och Mari-Louise Wernersson, kommunalråd (C) Falkenberg. Moderator är Håkan Eriksson, näringspolitisk expert hos Almega, som skrivit boken "Snäll rebell" om vård, skola och omsorg - vad gör välfärdens entreprenörer där? Finns det något att lära och gör de skillnad så att mervärden skapas för mänskligheten?