Tillbaka

Fokus på utseende när företagarkvinnor beskrivs i media

15 mars 2012
Kvinnor som driver företag beskrivs ofta med fokus på utseende istället för verksamhet. Samtidigt har antalet artiklar om företagarkvinnor ökat under de senaste tio åren. Det visar en ny studie från Tillväxtverket om hur företagarkvinnor gestaltas i media. Studien har gjorts av Åsa Kroon Lundell, professor vid Örebro universitet, skriver Tillväxtverket i ett pressmeddelande.

Enligt studien beskriver de undersökta medierna företagarkvinnor främst på två sätt, rapporterar Tillväxtverket vidare. Den ena typen av företagare är superhjältinnan, som tar för sig på en global marknad. Den andra typen är lagomföretagaren, som med realistiska ambitioner driver det lilla eller medelstora företaget.

- Företagarkvinnor behöver ständigt diskutera sin könstillhörighet i relation till företagandet, vilket påminner om att de inte utgör den ”normala” företagaren trots att 266 000 kvinnor driver företag i Sverige. Men det är positivt att antalet artiklar om företagarkvinnor har ökat under de senaste tio åren – en signal om en förändring till det bättre, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande.

Tidningar och tidskrifter som Åsa Kron Lundell har undersökt är Dagens Industri, Entreprenör, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Veckans affärer. Studien koncentreras kring hur medierna visuellt och textmässigt gestaltar kvinnor som driver företag utifrån ett antal sökord.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida  här.



 • 22 april 2014

  Pressinbjudan till förbundsstämman

  Den 25-27 april håller Sveriges största politiska kvinnoförbund Centerkvinnorna förbundsstämma i Jönköping. Stämman invigs av Partiledare och Näringsminister Annie Lööf på fredagen den 25 april kl. 13.30 på Högskolan. Lördagen den 26 april intervjuas Centerpartiets toppkandidater till Europaparlamentsvalet; Kent Johansson, Kristina Yngwe, Fredrik Federley samt Gunilla Hjelm på Hoppets Torg kl. 11.00. Dessutom släpps ett nytt omfattande förslag för jämställda pensioner på lördagen 26 april. Varmt välkomna!
 • 22 april 2014

  Äntligen kan vi ställa nya krav på maten

  Snart kan vi äntligen ställa nya krav på den mat som vi köper in till elever i skolorna och äldre på seniorboenden. Det är EU:s nya regler för offentlig upphandling som gör att det blir lättare för kommunerna att göra inköp med sikte på miljö och kvalitet. Detta är ett bra exempel på en framgång för Centerpartiet i Europa. Centerpartiet har länge arbetat för att just miljö och kvalitet ska kunna vara vägledande för upphandlingen, och nu har vi fått gehör för det. Beslutet i Europaparlamentet innebär att vi får ökade möjligheter att ställa krav på allt som kommunen och landstinget handlar upp. De nya EU-reglerna kan ge oss giftfria leksaker i förskolan, mindre utsläpp från transporter, fler gröna och energisnåla produkter och rengöringsprodukter utan allergiframkallande ämnen skriver Kent Johansson, Europaparlamentariker (C) och första namn på Centerpartiets lista i EU-valet, Gunilla Hjelm, förbundsordförande för Centerkvinnorna och Monica Hallgren ordförande (C) kommunkrets Enköping och andra namn på Centerpartiets Kommunfullmäktigelista på Enköpingspostens insändarsida.
 • 2 april 2014

  Regeringen tillsätter jämställdhetsutredning

  Regeringen har beslutat om direktiv till en särskild utredning som ska följa upp och analysera utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande. Vi välkomnar den nya jämställdhetsutredningen, säger förbundsordförande Gunilla Hjelm i en kommentar. Insatser och utveckling för ökad jämställdhet är lite av en färskvara. Den ekonomiska krisen och de konservativa krafterna som ifrågasätter kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är bara två exempel på att arbetat för jämställdhet måste fortsätta med kraft, avslutar Hjelm
 • 31 mars 2014

  Vi har förslag som gör föräldraförsäkringen jämställd

  Resultaten från TCO:s pappaindex har under flera år påvisat att det finns ett starkt behov av att modernisera föräldraförsäkringen, säger förbundsordförande Gunilla Hjelm i en kommentar. Centerkvinnornas förslag till en ny barn och föräldraförsäkring erbjuder flexibilitet för såväl kärnfamiljer som ensamstående och bonusfamiljer. För ökad valfrihet att planera barnledigheten vill vi att 300 av försäkringens 480 dagar ska vara öppna barndagar, som fritt kan fördelas mellan vårdnadshavarna, eller överlåtas till max två andra för barnet närstående vuxna. Samtidigt vill vi betona föräldrarnas stora betydelse för barnet.
 • 31 mars 2014

  Papporna tar hälften av föräldradagarna – om 80 år

  Åttio år - så lång tid kommer det att ta innan mammor och pappor delar lika på föräldradagarna. Det visar en ny rapport som TCO har gjort. TCO har mätt pappaindex sedan 1999, och när mätningarna startade låg ökningen på mellan tre och fyra procentenheter varje år. Men sedan 2005 har ökningen stannat av. Det går fortfarande framåt – men långsammare än förut. Skulle det fortsätta i den här takten skulle det ta åttio år innan föräldradagarna delades helt lika, rapporterar SVT nyheter.