Tillbaka

Fokus på utseende när företagarkvinnor beskrivs i media

15 mars 2012
Kvinnor som driver företag beskrivs ofta med fokus på utseende istället för verksamhet. Samtidigt har antalet artiklar om företagarkvinnor ökat under de senaste tio åren. Det visar en ny studie från Tillväxtverket om hur företagarkvinnor gestaltas i media. Studien har gjorts av Åsa Kroon Lundell, professor vid Örebro universitet, skriver Tillväxtverket i ett pressmeddelande.

Enligt studien beskriver de undersökta medierna företagarkvinnor främst på två sätt, rapporterar Tillväxtverket vidare. Den ena typen av företagare är superhjältinnan, som tar för sig på en global marknad. Den andra typen är lagomföretagaren, som med realistiska ambitioner driver det lilla eller medelstora företaget.

- Företagarkvinnor behöver ständigt diskutera sin könstillhörighet i relation till företagandet, vilket påminner om att de inte utgör den ”normala” företagaren trots att 266 000 kvinnor driver företag i Sverige. Men det är positivt att antalet artiklar om företagarkvinnor har ökat under de senaste tio åren – en signal om en förändring till det bättre, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande.

Tidningar och tidskrifter som Åsa Kron Lundell har undersökt är Dagens Industri, Entreprenör, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Veckans affärer. Studien koncentreras kring hur medierna visuellt och textmässigt gestaltar kvinnor som driver företag utifrån ett antal sökord.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida  här. • 28 november 2014

  Stoppa våldet mot kvinnor

  Våldet mot kvinnor och flickor är ett folkhälsoproblem utbrett i alla världens länder och i alla samhällsklasser. Därför krävde Centerkvinnorna och Centerpartiet på ALDE kongressen i Portugal nyligen att Europarlamentet skyndsamt måste godkänna den så kallade Istanbulkonventionen, om att förebygga, lagföra och bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. Dessutom uppmanas medlemsländerna att arbeta mot könsbaserat våld på det nationella planet. För tillsammans kan vi förebygga och stoppa våldet mot kvinnor och flickor, skriver förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson i Östersundsposten idag.
 • 20 november 2014

  Centerkvinnorna på ALDE kongressen

  Under veckoslutet deltar Centerkvinnornas förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson på ALDE kongressen i Portugal. Gunilla möter under kongressen jämställdhetsnätverket, som stödjer utformningen och genomförandet av jämställdhetspolitiken inom EU och arbetar för att få fler kvinnor att nå sin fulla potential i de liberala partierna i Europa. Helena är kongressombud och har särskilt ansvar för att bevaka den av Centerpartiet undertecknade resolutionen till kongressen som handlar om vikten av ett starkt fokus på Europarådets Istanbulkonvention - förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Vilhelmsson har även bevakningsansvaret för frågan om ökad jämställdhet genom att pappaledighet ska kunna vara ett alternativ för alla pappor i Europa.
 • 20 november 2014

  Grattis till utmärkelsen Annie Lööf!

  Igår utsågs Centerledaren och tidigare näringsministern Annie Lööf till Sveriges tredje bråkigaste kvinna av tidningen Passion for Business. Bråkigast i meningen envis, gå sin egen väg, våga sätta ner foten, bryta normer och förändra. Motiveringen till den hedrande tredjeplatsen löd bland annat: Hon skapade rubriker när hon knuffades med Löfvén i tv-rutan och var ett retoriskt geni i debatterna. Grattis hälsar Centerkvinnorna!
 • 11 november 2014

  Tillgänglighet och jämställdhetskartan

  Tillgänglighet och Jämställdhet bildar TOJ, ett projekt som har ambitionen att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet på lokal nivå. Jämställdhetskartan (TOJ) syftar till att ge en bredare, djupare, mer komplett bild av jämställdheten på lokal nivå. Projektledningen sammanställer könsbaserad statistik och presenterar den på ett lättillgängligt sätt så att alla kan ta del av informationen.
 • 11 november 2014

  Människohandeln ökar i Europa – fler sexköpslagar krävs

  Samtidigt som EU-kommissionen bekräftar att människohandeln i Europa ökar så fälls allt färre människohandlare, skriver förbundsordförande Gunilla Hjelm tillsammans med vice förbundsordförande Ulrika Axelsson och Helena Vilhelmsson i Barometern. Flera länder med legal prostitution inser nu att de inte förmår hantera den ökade organiserade brottsligheten som prostitutionen och människohandeln för med sig. Resultatet ser den svenska polisen som tar emot ett stort antal Europeiska grupper som vill lära sig om den svenska sexköpslagen. För att stoppa människohandeln i Europa krävs att fler länder inför sexköpslagar, skriver Hjelm, Axelsson och Vilhelmsson vidare.