Tillbaka

Ta bort abortrestriktioner i EU:s bistånd!

4 oktober 2012
Idag gästar EU-kommissionären Kristalina Georgieva, med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering regeringen. I ett öppet brev inför mötet skriver Sveriges kvinnolobby m fl om den starka förhoppning som finns att Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson i samband med mötet adresserar hur EU kan verka för att den anti-abortpolicy som är styrande för amerikanska utvecklingsmedel inte tillåts inskränka EU:s möjlighet att verka för rätten till abort vid konfliktrelaterade våldtäkter.

EU:s internationella samarbete, humanitära bistånd och krishantering bör utformas och genomföras i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 1325, skriver Sveriges kvinnolobby vidare i ett pressmeddelande. Resolutionen ålägger bland annat skyldigheter vad gäller arbetet för flickor och kvinnors skydd i konflikter. För att leva upp till denna skyldighet bör EU och dess medlemsstater säkerställa att största möjliga insatser görs för att flickor och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna genomföra abort. Flickor och kvinnor som förnekas abort ställs inför valet att tvingas genomgå en osäker abort, med hög risk för dödligt utfall, eller att fullfölja den oönskade graviditeten, med hög risk för mödradödlighet.

Flickors och kvinnors möjlighet ett genomföra abort begränsas idag kraftigt av den anti-abortpolicy som USA gör gällande för allt amerikanskt utvecklingsstöd. Policyn stipulerar att amerikanska medel för utvecklingsarbete, inklusive humanitära insatser, inte får användas för att informera om, eller stödja möjligheten att genomföra, abort. Restriktionen gäller även för de utvecklingsfonder i vilka amerikanska medel går in.

Detta innebär att den amerikanska anti-abortpolicyn kan sätta restriktioner för hur EU:s utvecklingsmedel får användas. I detta fall utgör den amerikanska policyn ett stort hinder för att EU samt enskilda stater ska kunna implementera utvecklingspolitiska målsättningar som bygger på rätten till den egna kroppen och på stärkt säkerhet och skydd för flickor och kvinnor i konflikter.

Läs mera här. • 14 augusti 2014

  RUT ökar i hela landet

  Nu visar siffror från Skatteverket att rutavdraget ökat och används över hela landet. Statistiken visar att närmare 7 av 10 som utnyttjar det så kallade rutavdraget, tjänar under 32.000kronor i månaden. - Det här visar ju att det är vanligt folk med vanliga inkomster som köper rut-tjänster, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf till SVT Nyheter. Enligt statistiken ökar användningen av rutavdrag i alla delar av landet även i traditionellt röda kommuner i Norrland, som till exempel Gällivare, Älvsbyn, Överkalix och Sorsele.
 • 11 augusti 2014

  Kerstin Lundgrens engagemang för kvinnors rättigheter uppmärksammas

  På Centerpartiets valkonvent i helgen fick riksdagsledamot Kerstin Lundgren (C), Södertälje ta emot Centerkvinnornas högsta utmärkelse av förbundsordförande Gunilla Hjelm och partiledare Annie Lööf för sitt outtröttliga engagemang för kvinnors rättigheter, både i Sverige och i världen. Centerkvinnornas högsta utmärkelse kan tilldelas medlem som har gjort betydande insatser för att uppnå ett mer jämställt samhälle, eller, har bidragit på ett extraordinärt sätt i organisationens arbete. Kerstin har varit riksdagsledamot (c) från Stockholms län sedan 2002 och förbundssekreterare för Centerkvinnorna 2000-2002.
 • 11 augusti 2014

  Jobben och jobbskaparna i fokus i valrörelsens första TV-debatt

  Valrörelsen är igång och igår kväll möttes representanter från de åtta riksdagspartierna i en direktsänd TV-debatt i SVT. Debatten handlade om jobben och från Centerpartiet deltog Martin Ådahl som är biträdande partisekreterare och chefsekonom. -Det var en bra debatt som tydligt visade att det är Centerpartiet och Alliansen som står för förslagen som stärker småföretagen och fortsätter att prioritera jobben. Vi visade tydligt att det är vi som står upp för de små företagen i hela landet. Det kommer vi fortsätta göra under hela valrörelsen, kommenterade Martin Ådahl debatten.
 • 20 juni 2014

  Trevlig sommar!

  Centerkvinnornas riksorganisation har sommarstängt från midsommar och under juli månad, då kommer inte hemsidan uppdateras. Vi är tillbaka i början av augusti med uppdateringar om jämställdhetspolitik och nyheter. Trevlig sommar!
 • 18 juni 2014

  Egen ekonomi ger frihet

  De flesta av oss känner oro när vi öppnar kuvertet som innehåller uppgifter om vår framtida pension, skriver Gunilla Hjelm, Solveig Zander och Christina Bröms i Dala Demokraten idag. Enligt Pensionsmyndigheten känner kvinnor dubbelt så stor oro för pensionen än vad män gör. Det är inget konstigt, med tanke på att genomsnittsmannen i Sverige får en pension som är hela 44 procent högre än genomsnittskvinnans. Centerkvinnorna presenterar nu 40 åtgärder för jämställda pensioner. Vi vill till exempel att det ska finnas möjlighet att överlåta individuella pensionsrätter även från inkomstpensionen till partner med gemensamma barn.