Tillbaka

Ta bort abortrestriktioner i EU:s bistånd!

4 oktober 2012
Idag gästar EU-kommissionären Kristalina Georgieva, med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering regeringen. I ett öppet brev inför mötet skriver Sveriges kvinnolobby m fl om den starka förhoppning som finns att Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson i samband med mötet adresserar hur EU kan verka för att den anti-abortpolicy som är styrande för amerikanska utvecklingsmedel inte tillåts inskränka EU:s möjlighet att verka för rätten till abort vid konfliktrelaterade våldtäkter.

EU:s internationella samarbete, humanitära bistånd och krishantering bör utformas och genomföras i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 1325, skriver Sveriges kvinnolobby vidare i ett pressmeddelande. Resolutionen ålägger bland annat skyldigheter vad gäller arbetet för flickor och kvinnors skydd i konflikter. För att leva upp till denna skyldighet bör EU och dess medlemsstater säkerställa att största möjliga insatser görs för att flickor och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna genomföra abort. Flickor och kvinnor som förnekas abort ställs inför valet att tvingas genomgå en osäker abort, med hög risk för dödligt utfall, eller att fullfölja den oönskade graviditeten, med hög risk för mödradödlighet.

Flickors och kvinnors möjlighet ett genomföra abort begränsas idag kraftigt av den anti-abortpolicy som USA gör gällande för allt amerikanskt utvecklingsstöd. Policyn stipulerar att amerikanska medel för utvecklingsarbete, inklusive humanitära insatser, inte får användas för att informera om, eller stödja möjligheten att genomföra, abort. Restriktionen gäller även för de utvecklingsfonder i vilka amerikanska medel går in.

Detta innebär att den amerikanska anti-abortpolicyn kan sätta restriktioner för hur EU:s utvecklingsmedel får användas. I detta fall utgör den amerikanska policyn ett stort hinder för att EU samt enskilda stater ska kunna implementera utvecklingspolitiska målsättningar som bygger på rätten till den egna kroppen och på stärkt säkerhet och skydd för flickor och kvinnor i konflikter.

Läs mera här. • 22 april 2016

  Följ Centerkvinnornas förbundsstämma live!

  Den 22-24 april håller Sveriges största politiska kvinnoförbund Centerkvinnorna förbundsstämma i Umeå. Stämman direktsänds via länk, en ny länk varje dag, se nedan.
 • 13 april 2016

  Ny förbundssekreterare/ kanslichef på Centerkvinnorna

  Sveriges största politiska kvinnoförbund, Centerkvinnorna, har rekryterat en ny chef som börjar den 9/5. Då tillträder Anna Kläppe från Värmdö på tjänsten. ”Anna har erfarenhet av att driva opinion både från civilsamhälle (Rädda Barnen) och politiskt arbete. Det är en tillgång för Centerkvinnorna som är en medlemsstyrd organisation med möjligheter att påverka rakt in i beslutande församlingar. Därtill ett brinnande intresse för att lyfta jämställdhetsfrågor på alla plan.” säger Helena Vilhelmsson, vice förbundsordförande i Centerkvinnorna. ”
 • 22 mars 2016

  Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

  22 mars klockan 13.00 släpper valberedningen sitt förslag på ny förbundsstyrelse 2016-2018.
 • 19 januari 2016

  Migration och jämställdhet – Kvinnor på flykt!

  I krig och flykt blir det tydligare än någonsin att världen inte är en jämställd plats. De utsatta blir än mer utsatta, de fattiga blir fattigare och de oskyldiga drabbas alltid hårdast. Och de som lider mest och utsätts för de brutalaste övergreppen är kvinnor och barn. Välkommen på ett seminarium om hur vi gemensamt kan lyfta frågan om jämställdhet kopplat till migration? Vilka krav kan vi ställa? Seminariet arrangeras av: S-kvinnor, Centerkvinnorna, Miljöpartiets jämställdhetskommitté, Liberala kvinnor och Vänsterpartiets kvinnonätverk.
 • 18 januari 2016

  Centerkvinnorna söker förbundssekreterare

  Har du ett starkt intresse för jämställdhet och samhällsfrågor och vill vara med och jobba för mer närodlad politik i Sverige? Vill du vara med och utveckla Centerkvinnorna, en självständig organisation inom Centerrörelsen, tillika Sveriges största politiska kvinnoförbund? Då kanske det är just Du som blir Centerkvinnornas nya förbundssekreterare.