Tillbaka

Ta bort abortrestriktioner i EU:s bistånd!

4 oktober 2012
Idag gästar EU-kommissionären Kristalina Georgieva, med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering regeringen. I ett öppet brev inför mötet skriver Sveriges kvinnolobby m fl om den starka förhoppning som finns att Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson i samband med mötet adresserar hur EU kan verka för att den anti-abortpolicy som är styrande för amerikanska utvecklingsmedel inte tillåts inskränka EU:s möjlighet att verka för rätten till abort vid konfliktrelaterade våldtäkter.

EU:s internationella samarbete, humanitära bistånd och krishantering bör utformas och genomföras i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 1325, skriver Sveriges kvinnolobby vidare i ett pressmeddelande. Resolutionen ålägger bland annat skyldigheter vad gäller arbetet för flickor och kvinnors skydd i konflikter. För att leva upp till denna skyldighet bör EU och dess medlemsstater säkerställa att största möjliga insatser görs för att flickor och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna genomföra abort. Flickor och kvinnor som förnekas abort ställs inför valet att tvingas genomgå en osäker abort, med hög risk för dödligt utfall, eller att fullfölja den oönskade graviditeten, med hög risk för mödradödlighet.

Flickors och kvinnors möjlighet ett genomföra abort begränsas idag kraftigt av den anti-abortpolicy som USA gör gällande för allt amerikanskt utvecklingsstöd. Policyn stipulerar att amerikanska medel för utvecklingsarbete, inklusive humanitära insatser, inte får användas för att informera om, eller stödja möjligheten att genomföra, abort. Restriktionen gäller även för de utvecklingsfonder i vilka amerikanska medel går in.

Detta innebär att den amerikanska anti-abortpolicyn kan sätta restriktioner för hur EU:s utvecklingsmedel får användas. I detta fall utgör den amerikanska policyn ett stort hinder för att EU samt enskilda stater ska kunna implementera utvecklingspolitiska målsättningar som bygger på rätten till den egna kroppen och på stärkt säkerhet och skydd för flickor och kvinnor i konflikter.

Läs mera här. • 11 februari 2015

  Efter kl. 15.56 jobbar kvinnor gratis!

  Lönegapet mellan kvinnor och män är 13,4%. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 15:56. Kom och bilda den nya siffran med oss på Sergels torg imorgon. För tre år sedan gick kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer samman och bildade 15:51-rörelsen för att sätta tryck i frågan om jämställda löner. Sedan dess har vi rört oss framåt med totalt fem minuter. Idag är löneskillnaden mellan könen 13,4 procent. Räknat på en arbetsdag mellan 08-17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter kl. 15:56. Därför byter vi nu namn till 15:56-rörelsen. Välkommen att bilda den nya siffran med oss på Sergels Torg imorgon 12 februari kl. 12.30.
 • 2 januari 2015

  Istanbulkonventionen måste skyndsamt godkännas av Europaparlamentet

  Ett av Sveriges fyra jämställdhetspolitiska mål är att stoppa våldet mot kvinnor. För att lyckas läggs allt större fokus på det förebyggande arbetet mot våldet, bland annat genom att arbeta mer med pojkar och män. Mycket handlar om att förändra stereotyper, normer och attityder kring kön. Europaparlament måste skyndsamt godkänna Istanbulkonventionen och varje medlemsland måste aktivt arbeta mot våldet på nationellt plan. Därför är Centerkvinnorna och Centerpartiet mycket glada över att vår motion röstades igenom på Alliansen liberaler och demokrater för Europas kongress i Lissabon, skriver förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson på Kvällspostens debattsida.
 • 30 december 2014

  Gott nytt år!

  Centerkvinnornas riksorganisation önskar alla ett gott nytt jämställt år! Kontoret öppnar igen i mitten av januari och då uppdataras hemsidan.
 • 29 december 2014

  Vi fortsätter tydliggöra skillnaderna mellan regeringsalternativen

  Allianspartierna och regeringspartierna har träffat en historiskt viktig överenskommelse som ger möjlighet för det största regeringsalternativet att styra landet. Samtidigt kommer Sverige att ha en seriös politisk opposition, vilket är en grundbult för en fungerande demokrati. Vi kommer envetet att granska den politik som de rödgröna partierna lägger fram, utforma egna förslag och föra en debatt som tydliggör skillnaderna mellan regeringsalternativen i Sverige. Alliansen utgör den seriösa oppositionen i Sverige. Vi kommer att vara väl rustade för att möta väljarna i 2018 års val, och väl förbereda för att ta ansvar för att styra landet. Med överenskommelsen finns goda möjligheter att göra detta, skriver Centerpartiets förste vice partiordförande Anders W Jonsson.
 • 28 november 2014

  Stoppa våldet mot kvinnor

  Våldet mot kvinnor och flickor är ett folkhälsoproblem utbrett i alla världens länder och i alla samhällsklasser. Därför krävde Centerkvinnorna och Centerpartiet på ALDE kongressen i Portugal nyligen att Europarlamentet skyndsamt måste godkänna den så kallade Istanbulkonventionen, om att förebygga, lagföra och bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. Dessutom uppmanas medlemsländerna att arbeta mot könsbaserat våld på det nationella planet. För tillsammans kan vi förebygga och stoppa våldet mot kvinnor och flickor, skriver förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson i Östersundsposten idag.