Tillbaka

Ta bort abortrestriktioner i EU:s bistånd!

4 oktober 2012
Idag gästar EU-kommissionären Kristalina Georgieva, med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering regeringen. I ett öppet brev inför mötet skriver Sveriges kvinnolobby m fl om den starka förhoppning som finns att Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson i samband med mötet adresserar hur EU kan verka för att den anti-abortpolicy som är styrande för amerikanska utvecklingsmedel inte tillåts inskränka EU:s möjlighet att verka för rätten till abort vid konfliktrelaterade våldtäkter.

EU:s internationella samarbete, humanitära bistånd och krishantering bör utformas och genomföras i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 1325, skriver Sveriges kvinnolobby vidare i ett pressmeddelande. Resolutionen ålägger bland annat skyldigheter vad gäller arbetet för flickor och kvinnors skydd i konflikter. För att leva upp till denna skyldighet bör EU och dess medlemsstater säkerställa att största möjliga insatser görs för att flickor och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna genomföra abort. Flickor och kvinnor som förnekas abort ställs inför valet att tvingas genomgå en osäker abort, med hög risk för dödligt utfall, eller att fullfölja den oönskade graviditeten, med hög risk för mödradödlighet.

Flickors och kvinnors möjlighet ett genomföra abort begränsas idag kraftigt av den anti-abortpolicy som USA gör gällande för allt amerikanskt utvecklingsstöd. Policyn stipulerar att amerikanska medel för utvecklingsarbete, inklusive humanitära insatser, inte får användas för att informera om, eller stödja möjligheten att genomföra, abort. Restriktionen gäller även för de utvecklingsfonder i vilka amerikanska medel går in.

Detta innebär att den amerikanska anti-abortpolicyn kan sätta restriktioner för hur EU:s utvecklingsmedel får användas. I detta fall utgör den amerikanska policyn ett stort hinder för att EU samt enskilda stater ska kunna implementera utvecklingspolitiska målsättningar som bygger på rätten till den egna kroppen och på stärkt säkerhet och skydd för flickor och kvinnor i konflikter.

Läs mera här. • 20 juni 2014

  Trevlig sommar!

  Centerkvinnornas riksorganisation har sommarstängt från midsommar och under juli månad, då kommer inte hemsidan uppdateras. Vi är tillbaka i början av augusti med uppdateringar om jämställdhetspolitik och nyheter. Trevlig sommar!
 • 18 juni 2014

  Egen ekonomi ger frihet

  De flesta av oss känner oro när vi öppnar kuvertet som innehåller uppgifter om vår framtida pension, skriver Gunilla Hjelm, Solveig Zander och Christina Bröms i Dala Demokraten idag. Enligt Pensionsmyndigheten känner kvinnor dubbelt så stor oro för pensionen än vad män gör. Det är inget konstigt, med tanke på att genomsnittsmannen i Sverige får en pension som är hela 44 procent högre än genomsnittskvinnans. Centerkvinnorna presenterar nu 40 åtgärder för jämställda pensioner. Vi vill till exempel att det ska finnas möjlighet att överlåta individuella pensionsrätter även från inkomstpensionen till partner med gemensamma barn.
 • 16 juni 2014

  Resultatet från Nordiskt Forum överlämnades till nordens regeringar

  FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing 1995. Då antogs Handlingsplanen från Peking, Beijing Platform for Action, av världens regeringar. De regeringar som undertecknade handlingsplanens tolv artiklar åtog sig att förverkliga CEDAW, Kvinnokonventionen, genom att bedriva ett aktivt och synligt arbete. Sedan 1995 har röster har höjts för en ny konferens, men det varnas också för bakslag vid en omförhandling av Handlingsplanen. Den internationella utvecklingen går inte framåt. Exempel på detta är att FN:s medlemsländer år 2012 inte kunde enas om gemensamma slutsatser vid Commission on the Status of Women, den urvattnade texten om kvinnor och jämställdhet i slutdokumentet från Rio+20 och att de Millenniemål som världen är längst ifrån att nå handlar om kvinnor och jämställdhet. Läs mera om de 63 punkterna Nordiskt Forum överlämnade till nordens regeringar genom att klicka vidare på rubriken till nyheten.
 • 12 juni 2014

  Varnar för backlash mot kvinnlig ekonomisk makt

  Stefan Löfven och Socialdemokraterna bör på jämställdhetskongressen Nordiskt Forum, som just nu pågår i Malmö, redovisa konsekvenserna för kvinnligt företagande av deras förslag av att dramatiskt skära ned RUT-sektorn och porta de privata företagen från vård- och omsorgssektorn. Stefan Löfven hade chansen att reda ut det feministiska i att lagstifta bort större delen av en bransch där kvinnliga företagare dominerar, säger Centerpartiets chefekonom Martin Ådahl. Nu hotar istället den första stora backlashen mot kvinnligt företagande på 2000-talen när vänsterblocket vill skära bort allt nytt, dels genom att blockera privata företag i välfärden, dels genom att halvera eller avskaffa RUT.
 • 11 juni 2014

  Centerkvinnorna medverkar på Nordiskt Forum

  Centerkvinnorna medverkar på den stora jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum i Malmö 12-15 juni. Imorgon eftermiddag håller vi ett seminarium under rubriken "Framtidens tillväxtföretag finns inom välfärden". Medverkar gör bland annat Christina Wahlström (grundare av mödravårdsmottagningen Mama Mia) och Mari-Louise Wernersson, kommunalråd (C) Falkenberg. Moderator är Håkan Eriksson, näringspolitisk expert hos Almega, som skrivit boken "Snäll rebell" om vård, skola och omsorg - vad gör välfärdens entreprenörer där? Finns det något att lära och gör de skillnad så att mervärden skapas för mänskligheten?