Tillbaka

Ta bort abortrestriktioner i EU:s bistånd!

4 oktober 2012
Idag gästar EU-kommissionären Kristalina Georgieva, med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering regeringen. I ett öppet brev inför mötet skriver Sveriges kvinnolobby m fl om den starka förhoppning som finns att Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson i samband med mötet adresserar hur EU kan verka för att den anti-abortpolicy som är styrande för amerikanska utvecklingsmedel inte tillåts inskränka EU:s möjlighet att verka för rätten till abort vid konfliktrelaterade våldtäkter.

EU:s internationella samarbete, humanitära bistånd och krishantering bör utformas och genomföras i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 1325, skriver Sveriges kvinnolobby vidare i ett pressmeddelande. Resolutionen ålägger bland annat skyldigheter vad gäller arbetet för flickor och kvinnors skydd i konflikter. För att leva upp till denna skyldighet bör EU och dess medlemsstater säkerställa att största möjliga insatser görs för att flickor och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna genomföra abort. Flickor och kvinnor som förnekas abort ställs inför valet att tvingas genomgå en osäker abort, med hög risk för dödligt utfall, eller att fullfölja den oönskade graviditeten, med hög risk för mödradödlighet.

Flickors och kvinnors möjlighet ett genomföra abort begränsas idag kraftigt av den anti-abortpolicy som USA gör gällande för allt amerikanskt utvecklingsstöd. Policyn stipulerar att amerikanska medel för utvecklingsarbete, inklusive humanitära insatser, inte får användas för att informera om, eller stödja möjligheten att genomföra, abort. Restriktionen gäller även för de utvecklingsfonder i vilka amerikanska medel går in.

Detta innebär att den amerikanska anti-abortpolicyn kan sätta restriktioner för hur EU:s utvecklingsmedel får användas. I detta fall utgör den amerikanska policyn ett stort hinder för att EU samt enskilda stater ska kunna implementera utvecklingspolitiska målsättningar som bygger på rätten till den egna kroppen och på stärkt säkerhet och skydd för flickor och kvinnor i konflikter.

Läs mera här. • 28 november 2014

  Stoppa våldet mot kvinnor

  Våldet mot kvinnor och flickor är ett folkhälsoproblem utbrett i alla världens länder och i alla samhällsklasser. Därför krävde Centerkvinnorna och Centerpartiet på ALDE kongressen i Portugal nyligen att Europarlamentet skyndsamt måste godkänna den så kallade Istanbulkonventionen, om att förebygga, lagföra och bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. Dessutom uppmanas medlemsländerna att arbeta mot könsbaserat våld på det nationella planet. För tillsammans kan vi förebygga och stoppa våldet mot kvinnor och flickor, skriver förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson i Östersundsposten idag.
 • 20 november 2014

  Centerkvinnorna på ALDE kongressen

  Under veckoslutet deltar Centerkvinnornas förbundsordförande Gunilla Hjelm och vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson på ALDE kongressen i Portugal. Gunilla möter under kongressen jämställdhetsnätverket, som stödjer utformningen och genomförandet av jämställdhetspolitiken inom EU och arbetar för att få fler kvinnor att nå sin fulla potential i de liberala partierna i Europa. Helena är kongressombud och har särskilt ansvar för att bevaka den av Centerpartiet undertecknade resolutionen till kongressen som handlar om vikten av ett starkt fokus på Europarådets Istanbulkonvention - förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Vilhelmsson har även bevakningsansvaret för frågan om ökad jämställdhet genom att pappaledighet ska kunna vara ett alternativ för alla pappor i Europa.
 • 20 november 2014

  Grattis till utmärkelsen Annie Lööf!

  Igår utsågs Centerledaren och tidigare näringsministern Annie Lööf till Sveriges tredje bråkigaste kvinna av tidningen Passion for Business. Bråkigast i meningen envis, gå sin egen väg, våga sätta ner foten, bryta normer och förändra. Motiveringen till den hedrande tredjeplatsen löd bland annat: Hon skapade rubriker när hon knuffades med Löfvén i tv-rutan och var ett retoriskt geni i debatterna. Grattis hälsar Centerkvinnorna!
 • 11 november 2014

  Tillgänglighet och jämställdhetskartan

  Tillgänglighet och Jämställdhet bildar TOJ, ett projekt som har ambitionen att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet på lokal nivå. Jämställdhetskartan (TOJ) syftar till att ge en bredare, djupare, mer komplett bild av jämställdheten på lokal nivå. Projektledningen sammanställer könsbaserad statistik och presenterar den på ett lättillgängligt sätt så att alla kan ta del av informationen.
 • 11 november 2014

  Människohandeln ökar i Europa – fler sexköpslagar krävs

  Samtidigt som EU-kommissionen bekräftar att människohandeln i Europa ökar så fälls allt färre människohandlare, skriver förbundsordförande Gunilla Hjelm tillsammans med vice förbundsordförande Ulrika Axelsson och Helena Vilhelmsson i Barometern. Flera länder med legal prostitution inser nu att de inte förmår hantera den ökade organiserade brottsligheten som prostitutionen och människohandeln för med sig. Resultatet ser den svenska polisen som tar emot ett stort antal Europeiska grupper som vill lära sig om den svenska sexköpslagen. För att stoppa människohandeln i Europa krävs att fler länder inför sexköpslagar, skriver Hjelm, Axelsson och Vilhelmsson vidare.