Tillbaka

Ta bort abortrestriktioner i EU:s bistånd!

4 oktober 2012
Idag gästar EU-kommissionären Kristalina Georgieva, med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering regeringen. I ett öppet brev inför mötet skriver Sveriges kvinnolobby m fl om den starka förhoppning som finns att Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson i samband med mötet adresserar hur EU kan verka för att den anti-abortpolicy som är styrande för amerikanska utvecklingsmedel inte tillåts inskränka EU:s möjlighet att verka för rätten till abort vid konfliktrelaterade våldtäkter.

EU:s internationella samarbete, humanitära bistånd och krishantering bör utformas och genomföras i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 1325, skriver Sveriges kvinnolobby vidare i ett pressmeddelande. Resolutionen ålägger bland annat skyldigheter vad gäller arbetet för flickor och kvinnors skydd i konflikter. För att leva upp till denna skyldighet bör EU och dess medlemsstater säkerställa att största möjliga insatser görs för att flickor och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna genomföra abort. Flickor och kvinnor som förnekas abort ställs inför valet att tvingas genomgå en osäker abort, med hög risk för dödligt utfall, eller att fullfölja den oönskade graviditeten, med hög risk för mödradödlighet.

Flickors och kvinnors möjlighet ett genomföra abort begränsas idag kraftigt av den anti-abortpolicy som USA gör gällande för allt amerikanskt utvecklingsstöd. Policyn stipulerar att amerikanska medel för utvecklingsarbete, inklusive humanitära insatser, inte får användas för att informera om, eller stödja möjligheten att genomföra, abort. Restriktionen gäller även för de utvecklingsfonder i vilka amerikanska medel går in.

Detta innebär att den amerikanska anti-abortpolicyn kan sätta restriktioner för hur EU:s utvecklingsmedel får användas. I detta fall utgör den amerikanska policyn ett stort hinder för att EU samt enskilda stater ska kunna implementera utvecklingspolitiska målsättningar som bygger på rätten till den egna kroppen och på stärkt säkerhet och skydd för flickor och kvinnor i konflikter.

Läs mera här. • 30 juli 2015

  Bli medlem i Centerkvinnorna vis sms

  Nu kan du bli medlem i Centerkvinnorna via sms. Skicka "CK personnummer epostadress" till 71501 så kommer du inom kort få ett välkomstpaket hemskickat till din folkbokföringsadress samt ett inbetalningskort på 150kr. Ditt medlemskap blir giltigt först när medlemsavgiften är betald. Välkommen till oss!
 • 7 april 2015

  Inte mycket till feminism hos S

  Stefan Löfvens feministiska regering är ett luftslott och ett retoriskt knep för att putsa den politiska fasaden. Sanningen är att kompetenta kvinnor inte får chansen, skriver Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson (C) och Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson (C) i Göteborgsposten.
 • 7 april 2015

  Jämställdhet spelar roll för klimatutvecklingen

  Även om miljöförstöring och negativ klimatutveckling påverkar alla - så påverkar den män och kvinnor olika. De allra fattigaste - ofta kvinnor och barn riskerar till exempel att bli den största gruppen klimatflyktingar. Bristen på samma lagliga rättigheter och tillgångar för kvinnor som för män påverkar också jordbruket och matproduktionen negativt. Samtidigt är det männen som drar det kortare strået när det gäller risken att bli steril av de läkemedel och preventivmedelsrester som finns kvar i våra vatten. Centerkvinnorna arbetar nu med att ta fram förslag av jämställdhetspolitiska åtgärder inom miljö- och klimatfrågorna, skriver vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson, FS ledamot Kristina Yngwe och vice förbundsordförande Ulrika Axelsson i Ystad Allehanda.
 • 12 mars 2015

  Socialförsäkringsutredningen är bra för jämställdheten

  Jämställdheten stärks i den nyligen presenterade Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Det är ytterligare en viktig pusselbit på vägen till ett jämställt samhälle. Centerpartiet har inte bara under de här fem åren haft jobb och en enklare vardag för de små företagen som fokus - utan även jämställdhet. Vi är glada att ha kunnat styra utredningen i den riktningen. Det är med glädje vi i Centerpartiet lyckats driva på för en markant minskad administrativ börda för företagen till exempel i och med förslaget gällande E-inkomst. Det blir enkelt, förutsägbart och rättssäkert för den enskilde och för företagen. E-inkomst förenklar och ger bättre skydd för kombinatörer och för dem med oregelbunden arbetstid. Kombinatörer är personer som både är anställda och företagare - de är oftast kvinnor. Kvinnor som pusslar för att få ihop vardagen. De som arbetar inom yrken med oregelbunden arbetstid är också övervägande kvinnor, skriver FS ledamot Solveig Zander i UNT.
 • 11 februari 2015

  Efter kl. 15.56 jobbar kvinnor gratis!

  Lönegapet mellan kvinnor och män är 13,4%. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 15:56. Kom och bilda den nya siffran med oss på Sergels torg imorgon. För tre år sedan gick kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer samman och bildade 15:51-rörelsen för att sätta tryck i frågan om jämställda löner. Sedan dess har vi rört oss framåt med totalt fem minuter. Idag är löneskillnaden mellan könen 13,4 procent. Räknat på en arbetsdag mellan 08-17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter kl. 15:56.