Tillbaka

Ta bort abortrestriktioner i EU:s bistånd!

4 oktober 2012
Idag gästar EU-kommissionären Kristalina Georgieva, med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering regeringen. I ett öppet brev inför mötet skriver Sveriges kvinnolobby m fl om den starka förhoppning som finns att Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson i samband med mötet adresserar hur EU kan verka för att den anti-abortpolicy som är styrande för amerikanska utvecklingsmedel inte tillåts inskränka EU:s möjlighet att verka för rätten till abort vid konfliktrelaterade våldtäkter.

EU:s internationella samarbete, humanitära bistånd och krishantering bör utformas och genomföras i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 1325, skriver Sveriges kvinnolobby vidare i ett pressmeddelande. Resolutionen ålägger bland annat skyldigheter vad gäller arbetet för flickor och kvinnors skydd i konflikter. För att leva upp till denna skyldighet bör EU och dess medlemsstater säkerställa att största möjliga insatser görs för att flickor och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna genomföra abort. Flickor och kvinnor som förnekas abort ställs inför valet att tvingas genomgå en osäker abort, med hög risk för dödligt utfall, eller att fullfölja den oönskade graviditeten, med hög risk för mödradödlighet.

Flickors och kvinnors möjlighet ett genomföra abort begränsas idag kraftigt av den anti-abortpolicy som USA gör gällande för allt amerikanskt utvecklingsstöd. Policyn stipulerar att amerikanska medel för utvecklingsarbete, inklusive humanitära insatser, inte får användas för att informera om, eller stödja möjligheten att genomföra, abort. Restriktionen gäller även för de utvecklingsfonder i vilka amerikanska medel går in.

Detta innebär att den amerikanska anti-abortpolicyn kan sätta restriktioner för hur EU:s utvecklingsmedel får användas. I detta fall utgör den amerikanska policyn ett stort hinder för att EU samt enskilda stater ska kunna implementera utvecklingspolitiska målsättningar som bygger på rätten till den egna kroppen och på stärkt säkerhet och skydd för flickor och kvinnor i konflikter.

Läs mera här. • 19 januari 2016

  Migration och jämställdhet – Kvinnor på flykt!

  I krig och flykt blir det tydligare än någonsin att världen inte är en jämställd plats. De utsatta blir än mer utsatta, de fattiga blir fattigare och de oskyldiga drabbas alltid hårdast. Och de som lider mest och utsätts för de brutalaste övergreppen är kvinnor och barn. Välkommen på ett seminarium om hur vi gemensamt kan lyfta frågan om jämställdhet kopplat till migration? Vilka krav kan vi ställa? Seminariet arrangeras av: S-kvinnor, Centerkvinnorna, Miljöpartiets jämställdhetskommitté, Liberala kvinnor och Vänsterpartiets kvinnonätverk.
 • 18 januari 2016

  Centerkvinnorna söker förbundssekreterare

  Har du ett starkt intresse för jämställdhet och samhällsfrågor och vill vara med och jobba för mer närodlad politik i Sverige? Vill du vara med och utveckla Centerkvinnorna, en självständig organisation inom Centerrörelsen, tillika Sveriges största politiska kvinnoförbund? Då kanske det är just Du som blir Centerkvinnornas nya förbundssekreterare.
 • 30 november 2015

  Nominera till Centerkvinnornas förbundsstyrelse

  Nationella valberedning har börjat sitt arbete inför förbundsstämman 22-24 april 2016 i Umeå. Alla centerkvinnornas medlemmar har möjlighet att föreslå personer till den nya förbundsstyrelsen, som väljs under förbundsstämman. Skicka in namnförslag, kontaktuppgifter och en rad om varför du föreslår personen senast 1 februari 2016. Läs mer här:
 • 30 november 2015

  Förbundsordförande Gunilla Hjelm ställer inte upp för omval

  Förbundsordförande Gunilla Hjelm har idag meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval för nästa period. En ny förbundsordförande för, Sveriges största politiska kvinnoförbund, Centerkvinnorna kommer att väljas under förbundsstämman i Umeå 22-24 april. Här följer Gunilla Hjelms uttalande: Jag har varit Centerkvinnornas ordförande i fem år. Under dessa år har jag känt ett starkt stöd från Centerkvinnorna runt om i landet för mitt interna och externa arbete för organisationen och för mitt ledarskap som ordförande. Mitt mål har varit att stärka organisationen, flytta fram de politiska positionerna och opinionsbilda utifrån Centerkvinnornas politik.
 • 7 oktober 2015

  Myten om mödomshinnan

  TV4:s program Kalla fakta avslöjade igår att så kallade oskuldskontroller genomförs av läkare i Sverige. Oskuldsintyg är inte något som hälso- och sjukvården bör ägna sig åt överhuvudtaget. Det handlar om ett fullständigt ovetenskapligt ingrepp som innebär ett övergrepp på den flicka eller kvinna som utsätts för det. Offentliga resurser ska inte användas till att främja den förlegade kvinnosyn som ligger till grund för den här typen av kontroller, säger Centerkvinnornas förbundsordförande Gunilla Hjelm i en kommentar.