• / Almedalen 2018

Almedalen 2018

Centerkvinnorna kommer självklart vara på plats i Almedalen 2018! Det är valår och jämställdhet kommer vara en viktig fråga i valrörelsen. Vi kommer befinna oss på St Hansplan och nedan finner ni information kring våra seminarier.

Missa inte heller att onsdagen den 4 juli är Centerpartiets dag och kl 19 är det Annie Lööfs tal! Vi ses!

Hej syster! Du förtjänar en barnmorska.

Datum: Tisdag den 3 juli
Tid: 17:30 - 18:00 
Plats: St Hansplan

Centerkvinnorna vill ha en nära förlossningsvård som skapar trygghet och bästa möjliga förutsättningar för en säker förlossning, inte minst för kvinnor på landsbygden. För detta krävs kontinuitet och trygghet med sin barnmorska. Caseload-metoden innebär att en eller en liten grupp barnmorskor följer den gravida kvinnan under hela graviditeten, vid förlossningen och eftervården - en metod som förordas av såväl gravida som barnmorskor. Metoden leder till ökad trygghet, färre förlossningsskador och snabbare anknytning, oftast utan ökade kostnader för landstinget. Dessutom bidrar den till en bättre arbetsmiljö för barnmorskorna. Centerkvinnorna bjuder in till ett samtal om konkreta lösningar för en nära och trygg förlossning.

Medverkande:

Mia Ahlberg, ordförande Barnmorskeförbundet och omvårdnadsansvarig barnmorska på Karolinska Universitetsjukhuset

Gudrun Abascal, barnmorska, chef och författare till ett flertal böcker

Nina Campioni, journalist, poddare och författare

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad är jämställdheten värd för kapitalet?

Datum: Onsdag den 4 juli
Tid: 16:45 - 17:15
Plats: St Hansplan 

Måste investerare göra avkall på avkastningen om de vill se fler kvinnor i ledning och styrelse? Ett välrenommerat konsultbolag har visat att bolag med jämställda styrelser ger bättre avkastning och löper mindre risk att gå i konkurs, än bolag med homogena styrelser. Centerkvinnorna vill inte kvotera, kapitalet måste kunna se värdet av mer jämställda styrelser och ledningsgrupper utan lagstiftning. Sofia Jarl, förbundsordförande i Centerkvinnorna, diskuterar ett jämställt kapitalklimat med representanter från näringslivet.

Medverkande:

Sara Ellsäter
, marknadschef på Jämställda fonder

Andra Farhad, grundare av Börshajen

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur får vi sjuksköterskorna att stanna i vården?

Datum: Onsdagen den 4 juli
Tid: 17:30 - 18:00
Plats: St Hansplan

88 % av alla med svensk sjuksköterskeexamen är kvinnor. Fler och fler lämnar det yrke som de utbildat sig till. Sjuksköterskorna är ryggraden i vården, men deras villkor och arbetsförhållanden har ofta hamnat i skymundan. Vi vill genomföra ett sjuksköterskelyft som ger effekt och får sjuksköterskorna att stanna i vården. Vi vill förändra arbetssituationen för att uppgradera yrket.

Är det sant att det inom vården inte finns några enkla uppgifter, eller handlar det om ett förakt för enkla jobb? Vi skulle vilja komplettera vården med andra kompetenser för att säkerställa att sjuksköterskorna får tid att fokusera på sina patienter och bättre nyttjar sin medicinska kompetens, kanske är det dags att återinföra sjukvårdsbiträden i vården. Sofia Jarl, förbundsordförande i Centerkvinnorna, diskuterar den akuta situationen för sjuksköterskorna och vad som krävs för att förbättra arbetsförhållandena för yrkesgruppen.

Medverkande:

Sara Heyman, medicinjournalist, legitimerad sjuksköterska och författare till boken Sjukt, syster!

Christine Lorne, specialistsjuksköterska i anestesisjukvård och ambulanssjukvård, landstingskandidat (C)

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna