• / Förbundsstämman 2018

Förbundsstämman 2018

Tillbakablickarna visar vägen - framåt!

Den 8–10 juni 2018 håller Centerkvinnornas Riksorganisation Jubileumsstämma på Gullbrannagården i Halmstad. Centerkvinnorna firar i år 85 års jubileum och återvänder till Halland där historien en gång började. Stämman syftar till att fira viktiga jämställdhetspolitiska segrar genom åren, och vidare låta tillbakablickarna visa vägen framåt.

För 85 år sedan, 1933, konstituerades SLKF (som idag är Centerkvinnorna) formellt vid den första partistämman i Halmstad. Förbundsexpeditionen återfanns då i Gärda Svenssons kök hemma i Långås i Halland. Gärda Svensson kom senare att bli Bondeförbundets första kvinnliga representant i riksdagen.

Redan vid start ville vi precis som nu bredda det politiska begreppet och beskrev detta som att ”SLKF var som ett fönster ut mot världen”. Gränsen mellan social och politisk funktion inom verksamheten var flytande och vi bedrev politik både genom att påverka politiska företrädare i riksdag, kommun och landsting men också genom att i praktiken vara med och påverka ute i samhället där det behövdes. Idag talar Centerkvinnorna om vardagsnära politik. Politik som gör skillnad i människors vardag, både stort och smått. De politiska besluten ska fattas nära människan.

Centerkvinnornas förbundsstämma hålls vartannat år och där beslutar våra medlemmar om förbundets politiska riktning. På årets Jubileumsstämma kommer Centerkvinnornas jämställdhetspolitiska program antas.

Det jämställdhetspolitiska programmet grundar sig på de tre friheterna; ekonomisk, strukturell och sexuell frihet. Redan vid förbundets bildande var ekonomisk frihet en central fråga. Vi talade om en rättvis ekonomisk och social värdering av kvinnors arbete på landsbygden och vikten av att som kvinna ha en egen försörjning. Vidare under 1960 och 70-talet bedrev vi politik för ekonomisk frihet genom bland annat avskaffandet av sambeskattning och för sexuell frihet genom politik kopplad till aborträtten. Under 80-talet och framåt har vi kommit att även fokusera på strukturell frihet och mäns våld mot kvinnor.

Idag bedriver Centerkvinnorna frihetlig jämställdhetspolitik och kommer i valrörelsen 2018 att vara en kraft för jämställdhetspolitiska frågor med siktet inställt på valdagen 9 september.

Jubileumsstämman väntas locka över 200 beslutsfattare från hela landet. På plats kommer dessutom en rad betydelsefulla representanter och talare vara, däribland Centerpartiets jämställdhetspolitiska talesperson Annica Qarlsson, förste vice partiordförande Anders W Jonsson och Centerkvinnornas egen förbundsordförande Sofia Jarl.

Stämmohandlingar, ramprogram och mer info finner ni på Connect (klicka på länken!)