• / Malin Bergman

Malin Bergman

Malin Bergman är Centerkvinnornas förbundsordförande. Hon bor i Krokom och är regionstyrelens ordförande i Jämtland Härjedalen.

Vem är du, berätta lite om dig själv?
- Jag är 45 år och född i Strömsund i Jämtland. Jag har bott tio år i Stockholm och bor nu i villa i Ås, sju km utanför Östersund. Ledig tid är jag också mycket i min fjällstuga i Frostviken, nära norska gränsen tillsammans med mina båda killar som är 8 och 13 år. Det är så härligt att promenera i fjällen!

Och yrkesmässigt, vilken bakgrund har du?
- Jag är utbildad hälsopedagog med inriktning på hälsofrämjande ledarskap och organisationsutveckling, och sedan har jag vidareutbildat mig inom psykiatri och kriminologi. Yrkesmässigt har jag haft ledande befattningar inom Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, socialtjänsten, SOS Alarm 112 och psykiatrin. Jag har även drivit eget företag i 23 år. Just nu jobbar jag som Regionråd för Jämtland. Jag har också varit mycket engagerad i politiken lokalt, och har bland annat varit socialnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande i Krokom.

Finns det något du tycker är speciellt viktigt när det gäller ditt engagemang i Centerkvinnorna?
- Jag brinner lite extra för systerskapet. Jag vill lyfta andra, stötta och hjälpa mina medsystrar, inte minst för att det är viktigt att få fler kvinnor på ledande befattningar i samhället och inom politiken. Mina hjärtefrågor utgår från mänskliga rättigheter. Jag har också ett stort engagemang i internationell politik och säkerhetsfrågor.

Du var ombud på partistämman, vilken vinst för jämställdhet vill du speciellt lyfta?
- Vi fick igenom fantastiskt mycket bra ny politik. Några av vinster är att elektronisk övervakning ska vara obligatorisk vid kontaktförbud, att Centerpartiet ska arbeta för att Polismyndigheten ska få ökade resurser för utredning av sexualbrott online och att domare och nämndemän ska utbildas i sexualbrott. Jag vill också lyfta framgångarna inom förlossnings- och mödravård.

Vilken samhällsfråga tycker du är viktigast just nu?
- Förutom jämställdheten skulle jag svara hälso- och sjukvården. Vi behöver en vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet, som också drar nytta av digitaliseringen. Det är också viktigt att den blir mer tillgänglig för människor på landsbygden och kan anpassas till varje människa.

Vad tycker du är viktigast att fokusera på inför valet 2022?
- Vi bör ha en positiv kampanj som fokuserar på lösningar och hur man kan ”göra saker bättre”. Vi måste också se och förstå de utmaningar som gör väljarna upprörda och utifrån det kommunicera vår politik och grundberättelse. Över hela Sverige är vi är med och tar ansvar, fattar beslut och hjälper andra att komma framåt och det ska vi fortsätta med. Det kräver handlingskraftiga, modiga människor.

På vilket sätt skapar vi engagemang bland medlemmarna för vår politik?
Ledarskapet är nyckeln! Vi som sitter i förbundsstyrelsen och ledare ute i landet behöver visa ett genuint intresse och lyssna, motivera och återkoppla. Det är så vi skapar förtroende och delaktighet hos våra medlemmar.

Vilket är ditt bästa tips för att vi ska bli fler Centerkvinnor?
- Våga fråga! Många vill engagera sig, men gör sällan ett aktivt val förrän de blir tillfrågade. Så våga fråga vänner, bekanta och kvinnor du träffar i föreningslivet, på skolan, på gymmet. Det värsta som kan hända är att du får ett nej, men varje gång du får ett nej kommer du allt närmare att någon säger ja.

Vad är systerskap för dig?
- Det är en uppmaning till alla kvinnor att tro på sin egen förmåga och att använda den. Det är det kollektiva systerskapet, inte den individuella superkvinnan, som kan bryta de patriarkala strukturerna. Det behövs kvinnor som bryter mot de normer som avgör vad som är gångbart i maktens korridorer. Här behöver vi lyfta varandra. Därför är Systerskap är också makt.

Vad driver dig som politiker?
- Att få göra skillnad i människors vardag och liv, och att få bidra till ett bättre samhälle och värld. För mig är det viktigt att stå upp för utsatta grupper i samhället och ge dem en röst.

Finns det någon särskild fråga som du ser framemot att driva?
- Rättvisare bodelning och kriminalisering av kontrollerande beteende.

Vid förbundsstämman 2022 tog stämman beslut om fem nya politikprogram. Finns det några särskilda förslag därifrån som du vill lyfta fram?
- Att preskriptionstiden tas bort vid alla sexualbrott mot barn, inte bara de grövsta, och att vi ska verka för att Istanbulkonventionen internationaliseras genom FN. Jag tycker också beslutet om att stärka kön som skyddsgrund i asylrätten var bra.

Vilken förebild har du?
- Annie Lööf såklart, men även Kerstin Lundgren.

Vad gör du när du inte arbetar med politik?
- På fritiden gillar jag friluftsliv och fysisk aktivitet.