• / Nyheter
  • / Regeringens jämställdhetsmyndighet riskerar förvärra för våldsutsatta

Regeringens jämställdhetsmyndighet riskerar förvärra för våldsutsatta

Sofia Jarl, förbundsordförande

Regeringen vill skapa en ny jämställdhetsmyndighet, men riskerar samtidigt att omintetgöra fungerande verksamheter runt om i landet som arbetar för kvinnofrid, mot hedersrelaterat våld och mot människohandel. Utan tillräckliga konsekvensanalyser och anslag för kompetensöverföring befarar Centerkvinnorna att jämställdhetsmyndigheten blir ett tjusigt paket som saknar innehåll.

- Det känns lite typiskt för den självutnämnda feministiska regeringen att börja med ett flagsskeppsprojekt utan en tydlig plan. Jämställdhetsarbetet i Sverige behöver en mer sammanhållen styrning, det håller vi med om. Men vi är oroliga för att regeringen i sin iver att leverera en jämställdhetsmyndighet kastar ut barnet med badvattnet, säger Sofia Jarl förbundsordförande för Centerkvinnorna. Några av de verksamheter som idag är fullt fungerade och som regeringen ämnar flytta till den nya myndigheten är Nationellt Centrum för Kvinnofrid (Uppsala Universitet) det nationella uppdraget att motverka prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål (Länsstyrelsen Stockholm) samt om tre år det nationella uppdraget att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (Länsstyrelsen Östergötland).

Statskontoret fick av regeringen i uppdrag att lämna förslag på hur en strategiskt tydlig och hållbar styrning, organisering och ansvarsfördelning kan uppnås avseende de nationella uppdrag som de ovannämnda verksamheterna har. De bedömde att det fanns flera risker med att förändra organisationerna och ansvarsfördelningen för deras uppdrag. De ovan nämnda verksamheterna har mångårig erfarenhet och ett stort operativt arbete med stödtelefon, kompetensteam och regionkoordinatorer. Genom en förflyttning av det operativa arbetet riskerar befintliga samarbeten och stor kunskap att gå förlorad.

- Det tar tid att bygga upp expertkunskap och att etablera samverkan mellan myndigheter. Det är livsviktigt att den kunskap och de samverkansformer som byggts upp inom dessa organisationer inte rivs upp. Plakatpolitik kan inte få genomföras till vilket pris som helst, säger Sofia Jarl förbundsordförande för Centerkvinnorna.

Mot bakgrund av detta är Centerkvinnornas förhoppning att regeringen, med jämställdhetsminister Åsa Regnér i spetsen, väljer att inte riva upp ansvarsfördelningen mellan de befintliga verksamheterna och istället permanenta befintliga uppdrag. Centerkvinnorna vill se en jämställdhetmyndighet värd namnet, som kompletterar och bygger på befintlig kunskap och väletablerade verksamheter.

- En helhetslösning kanske kostar lite mer, men regeringens överilade och tillsynes underfinansierade förslag riskerar leda till att våldsutsatta kvinnor får betala priset, vilket vore fullständigt oacceptabelt, avslutar Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna.

 

Läs även vår debattartikel om just detta på SvD Brännpunkt som vi skriver tillsammans med riksdagsledamot Annika Qarlsson (C), riksdagsledamöter från KD och M samt förbundsordförande från KdK.

Debattartikeln