• / Nyheter
  • / Människohandel och prostitution - vår tids slaveri

Människohandel och prostitution - vår tids slaveri

Under Almedalsveckan har Centerkvinnorna deltagit i två samtal om människohandel och prostitution. Under tisdagen pratade Helena Vilhelmsson, vice förbundsordförande om frågan med Frälsningsarmén och igår besökte förbundsordförande Sofia Jarl den nationella samordnaren för prostitution och människohandel.

Centerkvinnornas ingångar är tydliga, människohandel och prostitution hör inte hemma i ett jämställt och demokratiskt samhälle. Vi vill bland annat se att det finns en nationell handlingsplan mot människohandel för att arbetet skall få en tydligare styrning och stärka upp och se fler poliser som arbetar mot både prostitution och människohandel.

Centerkvinnorna har länge belyst de farhågor vi ser med regeringens flaggskepp – den nya jämställdhetsmyndigheten. Vi håller med om att jämställdhetspolitiken måste prioriteras högre och få en mer sammanhållen strategisk styrning, men att flytta det arbete som idag är operativt och redan fungerar väl riskerar att försämra situationen för framförallt våldsutsatta kvinnor.

En sådan verksamhet som regeringen ämnar flytta över är den nationella samordnaren för prostitution och människohandel som idag ligger under Länsstyrelsen i Stockholm. Avdelningen bedriver ett stort arbete med allt från stödtelefon till verksam personal över hela landet. Att flytta denna verksamhet riskerar att riva upp år av samverkan och kunskap. Dessutom är människohandel och prostitution så mycket bredare än bara jämställdhet. Det handlar om kriminella handlingar som drabbar framförallt kvinnor men även män och barn. Att då lägga detta under jämställdhetsmyndigheten tror vi kan få förödande konsekvenser.

Vi vill istället att det arbete som bedrivs via den nationella samordnaren permenteras samtidigt som lagstiftning mot människohandel och prostitution stärks.

Sexköp är idag ett brott som ses som ett brott mot allmän ordning, vilket gör att den utsatta inte ses som brottsoffer. Centerkvinnorna anser att det underminerar brottets allvar och vi vill istället att det skall definieras som ett brott mot individen.

Än idag kan misstänkta få sin delgivning skickad till en boxadress eller annan anonym adress. vissa åklagare gör undantag, men detta ska inte vara undantag det ska vara en regel. Vi anser att delgivning alltid bör skickas till folkbokföringsadressen.

Människohandel och prostitution är slavhandel och något som vi aldrig kan acceptera. I Sverige har vi kommit långt genom att vi har den svenska sexköpslagen, men det krävs mer arbete för att säkerställa att ingen människa köps eller säljs.