• / Nyheter
  • / Bonus för jämställda föräldrar behövs

Bonus för jämställda föräldrar behövs

Det behövs mer valfrihet i föräldraförsäkringen, och det bör bli enklare att välja jämställt uttag av dagarna. Därför vill vi se en återinförd och kraftigt förstärkt jämställdhetsbonus, skriver Sofia Jarl, Centerkvinnorna, på SvD Brännpunkt idag 15 december.

På måndag presenteras den statliga utredningen Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn, beställd av regeringen. Utredaren har haft i uppdrag att göra en översyn av föräldraförsäkringen med sikte på att föreslå åtgärder som ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden och ett mer jämställt föräldraskap. Vi befarar att möjligheten att öka försäkringens flexibilitet och valfrihet förbises och att utredningen landar i Socialdemokraternas vallöfte om en individualiserad och mer stelbent föräldraförsäkring. Som liberala feminister vill vi hellre öka valfriheten och göra det enklare att välja jämställt. Därför vill vi se en återinförd och kraftigt förstärkt jämställdhetsbonus.

Kvinnor är de som nyttjar flest dagar av föräldraförsäkringen, och de som jobbar mest deltid under småbarnsåren. Att kvinnor tar störst ansvar för det obetalda hemarbetet har också en negativ effekt på kvinnors psykiska hälsa. Vidare vet vi att barnen påverkas negativt av ojämställdheten. Kostnaden för ett ojämställt uttag av föräldraförsäkringen är med andra ord stor för både individen och samhället. Det påverkar pensionen, löneutvecklingen och livslönen i sin helhet. Så kan vi inte ha det!

Den tidigare jämställdhetsbonusen skapades för att motivera ett mer jämställt uttag men fungerade dåligt, både på grund av den låga ersättningen men också för att den var krånglig och belönade på felaktiga grunder. Därför vill vi förutom att förändra jämställdhetsbonusens uppbyggnad även höja bonusen avsevärt. En återinförd och smartare bonus skulle kunna grundas på antalet dagar en är hemma med sitt barn och inte som tidigare, på antalet dagar som togs ut från föräldraförsäkringen. Idag delar många lika ”på pappret”, men kvinnan är oftare ledig fler dagar utan ersättning. En smartare och förstärkt jämställdhetsbonus skulle med morötter istället för piska bidra till att komma åt den dolda och obetalda ledigheten. Forskning visar styrkan med positiva incitament och ”puffar” som kan leda till förändrade beteenden, också för mer jämställdhet. Det har inte minst årets nobelpristagare i ekonomi, Richard H. Thaler, bevisat.

Tanken bakom en individualiserad föräldraförsäkring må vara god men förslaget stöds inte av majoriteten av de som ska nyttja den, föräldrarna. För föräldrar kan småbarnsåren vara ofantligt berikande men också utmanande på många sätt. Ofta sammanfaller de med en i övrigt intensiv tid i livet och arbetslivet. Vi är övertygade om att de allra flesta vårdnadshavare gör sitt yttersta för att livspusslet ska fungera väl. Samtidigt som de jonglerar jobb, ekonomi, boende, pendling och andra saker som kan höra till. Därför tycker vi att det är viktigt att ge föräldrar mandat att fatta beslut om fördelning av föräldradagarna. I våra ögon förtjänar vårdnadshavarna förtroendet att få bestämma mer själva, inte Stefan Löfven.

Centerkvinnorna hoppas också att utredaren kommer med förslag som beaktar det faktum att många föräldrar är egenföretagare. Småföretagarnas riksorganisation påvisar i sin rapport ”Otryggare kan ingen vara” från 2017 att egenföretagare ofta upplever sig otrygga i samband med föräldraledighet. Vi vill att reglerna för rätten till föräldrapenning ska gälla alla företagare, oavsett företagsform och då även gälla de så kallade kombinatörerna, de som kombinerar egenföretagande med en anställning. Vi vill underlätta för de företagare som ska vara eller är föräldralediga. Krånglig pappersexercis och administration ska inte stå i vägen för småföretagande, inte heller under småbarnsåren.

Centerkvinnornas politik syftar till att göra skillnad – i de stora frihetsfrågorna och i de vardagsnära. Det var ett misstag att slopa jämställdhetsbonusen. Ekonomiska incitament är bra för ökad jämställdhet. Pekpinnar och moralkakor över hur familjer hanterar småbarnsåren borde höra till det förgångna. Det hoppas vi att en feministisk regering också kan medge.

Sofia Jarl

förbundsordförande Centerkvinnorna

 

Läs artikeln på SvD Brännpunkt.