• / Nyheter
  • / Centerpartiets vårbudget - en kraft för jämställdhet!

Centerpartiets vårbudget - en kraft för jämställdhet!

I förra veckan presenterade Centerpartiets sin vårbudget och Centerkvinnorna gläds särskilt över det nationella sjuksköterskelyftet – en oerhört viktig satsning på människorna som arbetar i vården.

88 procent av alla med svensk sjuksköterskeexamen är kvinnor. Statistik från SCB visar att ca 65 procent av alla sjuksköterskor mellan 25 och 49 år som lämnat sjuksköterskeyrket skulle kunna tänka sig att återvända. De viktigaste faktorerna för att återvända var högre lön, större möjlighet att styra över arbetssituationen och rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid. Lika viktigt som att locka tillbaka fler till vården, är det naturligtvis att säkerställa att de som utbildar sig till sjuksköterskor också trivs i sitt yrkesval direkt efter examen, vi måste därför förändra och förbättra förutsättningarna.

Vårdens viktigaste resurs är de människor som arbetar där! Karriärvägarna för sjuksköterskor är idag mycket begränsade. För sjuksköterskor lönar det sig ofta dåligt att utbilda sig till specialistsjuksköterska. För att öka karriärmöjligheterna för sjuksköterskor föreslår Centerpartiet att de utbildningsanställningar, så kallade AST, som finns idag och som möjliggör utbildning med bibehållen lön byggs ut. För att stötta de regioner, landsting, kommuner och privata vårdgivare som erbjuder AST avsätts 600 miljoner kronor, vilket är 300 miljoner kronor mer än vad regeringen tillfört för ändamålet.

För en specialistsjuksköterska som vill ta ytterligare steg i karriären finns idag i praktiken främst möjligheten att bli chef. Det behövs ökade möjligheter för sjuksköterskor att avancera även genom kliniskt arbete. Centerpartiet vill därför också införa särskilda karriärtjänster för sjuksköterskor, i likhet med vad som genomförts inom läraryrket. Centerpartiet avsätter 400 miljoner kronor per år för tjänsterna, vilket motsvarar 5 000 kronor högre lön i månaden för 5 000 sjuksköterskor. Pengarna ska fördelas mellan landsting och regioner, som själva får bestämma hur man vill utforma satsningen. Utgångspunkten är dock att satsningen riktas mot att i första hand höja lönen för specialistsjuksköterskor på sjukhusen som vill utöka sina ansvarsområden.

Centerpartiet presenterar samtidigt finansieringen av det viktiga förslaget om snabbare hjälp vid psykisk ohälsa. Sedan 2011 är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland kvinnor. Antalet kvinnor som lider av psykisk ohälsa har mer än fördubblats på fem år. Centerkvinnorna är stolta över att Centerpartiet satsar 1,2 miljarder på en av vår tids största folksjukdomar bland kvinnor. Tidigare insatser och snabbare hjälp, det är verkningsfull politik!

Heja Centerpartiet – och heja vårbudgeten, en kraft för jämställdhet!

Läs hela vårbudgeten här https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2018/2018-04-27-c-varbudget-hojd-lon-for-specialistsjukskoterskor

Centerkvinnorna är en kraft för jämställdhet och i valrörelsen vill vi särskilt betona systerskap inom politiken, i våra politiska förslag och när vi verkar för jämställdhet i alla delar av samhället. Tagga gärna ditt eget inlägg i sociala kanaler med #hejsyster.