• / Nyheter
  • / Julia Färjhage och Helena Vilhelmsson omvalda till Centerkvinnornas vice förbundsordföranden

Julia Färjhage och Helena Vilhelmsson omvalda till Centerkvinnornas vice förbundsordföranden

Under pågående förbundsstämma i Halland fick Julia Färjhage och Helena Vilhemsson fortsatt förtroende då de omvaldes till vice förbundsordförande ytterligare två år.

Julia Färjhage valdes till vice förbundsordförande 2016. Julia är oppositionsråd i Lille Edets kommun och har tidigare arbetat som stabschef hos it- och energiminister Anna-Karin Hatt och som politiskt sakkunnig på Centerkvinnorna.

Julia är mycket glad över att bli omvald.

-Jag är hedrad över det fortsatta förtroendet att vara med och leda Centerkvinnorna framåt. Tillsammans ska vi fortsätta att arbeta för att jämställdhet ständigt ska vara på den politiska agendan. För en sak är säker. Vill man stoppa klyvningen av Sverige så är det avgörande att jämställdhetsperspektivet införlivas i alla politikområden. Därför känns det extra bra att jämställdhet är en prioriterad fråga i valet och jag kan konstatera att Centerkvinnornas roll mer aktuell än någonsin, säger Julia Färjhage.

Helena Vilhelmsson har varit vice ordförande sedan 2014. Under pågående förbundsstämma i Halland fick Helena Vilhelmsson fortsatt förtroende då hon omvaldes till vice förbundsordförande ytterligare två år.

Helena Vilhelmsson är oppositionsråd i Nora kommun och distriktsordförande för Centerpartiet i Örebro län. Inom Centerkvinnorna brinner hon särskilt för frågor som rör kvinnors ekonomiska självständighet däribland kvinnors företagande, pensioner och villkor på arbetsmarknaden. Helena gläds över att bli omvald.

-Det är med stor glädje jag är med och leder Centerkvinnorna ytterligare två år och i den stundande valrörelsen. Nu efter förbundsstämman kommer vi ladda för att vara den kraft för jämställdhet som Sverige behöver inför och efter den nionde september, säger Helena Vilhelmsson.


Övriga invalda förbundsledamöter är:

Sofia Jarl (förbundsordförande)
Marie Wickberg (förbundsstyrelseledamot)
Ebba Krumlinde (förbundsstyrelseledamot)
Susanne von Tiedemann (förbundsstyrelseledamot)
Christina Bröms (förbundsstyrelseledamot)
Solveig Granberg (förbundsstyrelseledamot)
Elizabeth Peltola (förbundsstyrelseledamot)
Malin Bergman (förbundsstyrelseledamot)
Golnoush Keshavarzi (förbundsstyrelseledamot)