• / Nyheter
 • / Centerkvinnorna flyttar fram positionerna

Centerkvinnorna flyttar fram positionerna

Centerkvinnorna har idag avslutat sin förbundsstämma i Halmstad. Stämman beslutade om ett nytt jämställdhetspolitiskt program som inkluderar närmare sjuttio sidor av ny liberal feministisk politik. Vi flyttar fram positionerna genom beslut om bland annat:

Ekonomisk frihet

 • Att ett högre vite ska utgå vid lönediskriminering.
 • Att lön ska ges för alla schemalagda timmar, en fråga som berör många kvinnor anställda i vård- och omsorgsyrken. Centerkvinnorna ska verka för att lön ska ges för alla schemalagda timmar, även jour.
 • Att trösklarna in på arbetsmarknaden ska sänkas, eftersom vi vet att etableringstiden för utrikesfödda in på arbetsmarknaden är lång. Idag är det onödigt svårt för dem som saknar utbildning att få sitt första jobb, trots att arbetskraften är efterfrågad.
 • Att regeringens förslag om vinstbegränsningar inom kvinnodominerade sektorer skrotas.
 • Att det måste bli enklare att genomföra bodelning efter separation. Det ska bli enklare att genomföra bodelning inom ett års tid efter separation, kostnaden för bodelning ska delas lika och vite ska kunna utgå vid underlåtenhet att bidra till avslut av en bodelningsprocess.
 • Att jämställdhetsbonusen ska återinföras och förstärkas och ges till de föräldrar som i praktiken delar på ansvaret. Vi vill även se en VAB-bonus för de föräldrar som delar lika på vård av sjuka barn.

Sexuell frihet och kvinnors hälsa

 • Att domare ska genomgå sexualbrottsutbildning anordnad av Domstolsverket för att få döma i sexualbrott.
 • Att straffvärdet för våldtäkt ska skärpas.
 • Att personer som är utsatta för människohandel ska få uppehållstillstånd.
 • Att strikt ansvar införs i förhållande till ålder för den som genom människohandel, koppleri eller sexköp utnyttjar en person som är under 18 år. Detta ska vara en försvårande omständighet i bedömningen av brottet. Åldern ska inte vara en subjektiv bedömning.
 • Att föräldrar som underlåter att skydda en flicka från könsstympning ska kunna straffas.
 • Att det ska vara olagligt att inskränka rätten att amma.
 • Att ingen kvinna ska tvingas lämna BB inom 24 timmar efter en förlossning och att båda föräldrarna ska få erbjudande om att övernatta det första dygnet.
 • Att efterkontroll av det nyfödda barnet ska kunna erbjudas via hembesök.
 • Att uppmuntra till etableringen av mobila spädbarnsteam för att öka stödet till nyblivna föräldrar.
 • Att det ska tillsättas en utredning för att situationen för barn som kommit till via surrogatmödraskap ska förbättras.
 • Att hälsosamtal med skolans kurator införs för alla elever i grundskolan och gymnasiet.

Strukturell frihet

 • Att kvinnojourer ska få en mer långsiktig finansiering.
 • Att skattemedel inte ska gå till trossamfund eller organisationer som undergräver demokratiska principer, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
 • Att Skolinspektionen ska kartlägga sexuella trakasserier och sexuella övergrepp i skolan.
 • Att Skolinspektionen ska kunna ålägga vite eller därefter stänga ned skolor som inte följer skollagen genom att undergräva demokratiska principer, jämställdhet och mänskliga rättigheter inklusive skolor som underlåter att agera mot sexuella trakasserier.
 • Att det ska bli lättare att flytta elever som utsatt andra elever för sexuella trakasserier eller övergrepp.
 • Att mer ansvar ska läggas på idrottsklubbar för att stävja en våldsam kultur och att de i betydligt högre grad än idag ska bära ansvar och kostnader för att säkerställa ordning och trygghet.
 • Att FN omedelbart ska skicka hem personer från truppbidragande medlemsländer vid misstanke om övergrepp.