• / Nyheter
  • / Hur får vi sjuksköterskorna att stanna i vården?

Hur får vi sjuksköterskorna att stanna i vården?

Under Almedalen 2018 bjöd Centerkvinnorna in till samtal kring sjuksköterskornas situation på den svenska arbetsmarknaden och hur vi får dessa ovärderliga personer att stanna inom vården.

Medverkande i panelsamtalet var Sara Heyman, medicinjournalist, legitimerad sjuksköterska och författare till boken Sjukt, syster! samt Christine Lorne, specialistsjuksköterska i anestesisjukvård och ambulanssjukvård, landstingskandidat för Centerpatiet.

- Det krävs en förändring i synen på hur man värderar sjuksköterskor och det är positivt att se att så många partier nu ändå fokuserar på just sjuksköterskorna, säger Sara Heyman.

- Från dagens samtal tar jag med mig att vi sjuksköterskor ska ta plats i debatten och våga engagera oss politiskt, säger Christine Lorne.

88 % av alla med svensk sjuksköterskeexamen är kvinnor. Fler och fler lämnar det yrke som de utbildat sig till. Sjuksköterskorna är ryggraden i vården, men deras villkor och arbetsförhållanden har ofta hamnat i skymundan. Vi vill genomföra ett sjuksköterskelyft som ger effekt och får sjuksköterskorna att stanna i vården. Vi vill förändra arbetssituationen för att uppgradera yrket.

Är det sant att det inom vården inte finns några enkla uppgifter, eller handlar det om ett förakt för enkla jobb? Vi skulle vilja komplettera vården med andra kompetenser för att säkerställa att sjuksköterskorna får tid att fokusera på sina patienter och bättre nyttjar sin medicinska kompetens, kanske är det dags att återinföra sjukvårdsbiträden i vården. Sofia Jarl, förbundsordförande i Centerkvinnorna, diskuterar den akuta situationen för sjuksköterskorna och vad som krävs för att förbättra arbetsförhållandena för yrkesgruppen.