• / Nyheter
  • / Centerkvinnorna kommenterar jämställdhetsmyndigheten

Centerkvinnorna kommenterar jämställdhetsmyndigheten

Bild

Sverige tillhör förvisso ett av världens minst ojämställda länder men samtidigt kvarstår stora utmaningar. Därför behövs en jämställdhetsmyndighet. Vi vill att en sådan myndighet säkerställer att de jämställdhetspolitiska målen uppnås, det vill säga en jämn fördelning av makt och inflytande; ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Vi larmade för ett och ett halvt år sedan och sa att dåvarande regeringens plan var underfinansierad och otillräckligt förankrad över blockgränsen. Vi förfasades över att regeringen etablerade myndigheten på bekostnad av välfungerande verksamheter runt om i landet. En konsekvensanalys och tillräckliga anslag för kompetensöverföring lyste med sin frånvaro.

Vi kan konstatera att konsekvensen av ett bristande tvärpolitiskt arbete resulterade i att myndigheten inte finansierades i den M och Kd-budget som klubbades i riksdagen för några dagar sedan tack vare stöd av Sd. Nu måste vi gemensamt, gärna över blockgränserna, säkerställa att arbetet med de jämställdhetspolitiska målen inte sätts på paus och att det viktiga arbete som bl a sker hos NCK i Uppsala och hos Länsstyrelsen i Östergötland fortsätter, avslutar Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna.