• / Nyheter
  • / Säkra kvinnors ekonomiska frihet

Säkra kvinnors ekonomiska frihet

Bild

Det är viktigt att redan nu vara vaksam så att coronakrisen inte blir en backlash för jämställdheten, inte minst när det gäller kvinnors ekonomiska frihet. Det skriver Helena Vilhelmsson, Centerkvinnornas vice ordförande, i Altinget.

Vi behöver utvärdera huruvida de ekonomiska krispaketen har hamnat rätt, det vill säga att de inte förstärker strukturer som leder till ökad ekonomisk ojämställdhet, skriver Helena Vilhelmsson.

Det har redan visat sig att de förändrade reglerna för vab under våren inte har bidragit till jämställdhet – kvinnor förlorar även fortsatt i livsinkomst och framtida pension. Vi måste vara vaksamma på att pandemin inte fortsätter att befästa eller försämra den ekonomiska ojämställdheten.

Läs hela debattartikeln i Altinget.