• / Nyheter
  • / Hedersvåldet måste stoppas

Hedersvåldet måste stoppas

Den 21 januari är det 20 år sedan Fadime Sahindal mördades. Trots att det har gått många år sedan Fadime talade om det hon blev utsatt för har vi minst sagt mycket arbete kvar att göra för att stoppa hedersvåldet.

Den 21 januari är det 20 år sedan Fadime Sahindal mördades. Datumet är ett minnesmärke, Fadimedagen, och finns till för att minnas Fadime. Hon var en modig kvinna, som talade öppet om det hedersvåld hon blev utsatt för och blev en viktig opinionsbildare i arbetet för att stoppa hedersvåldet. Dagen finns också till för att påminnas om att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste fortsätta och intensifieras.

Trots att Fadime talade så tydligt och öppet om problemet för 20 år sedan, har vi minst sagt mycket arbete kvar att göra. Dessutom har flera åtgärder har tagit lång tid. Under de senaste åren har nya lagar tillkommit som gör det möjligt att ingripa mot förövare, bland annat när det gäller barnäktenskapsbrott. Socialtjänsten kan i dag utfärda utreseförbud vid misstanke om att ett barn ska föras ur landet för att giftas bort eller könsstympas. Under våren inväntar vi regeringens förslag på att inrätta ett särskilt hedersbrott.

Hedersvåld är ett kollektivt våld, som utförs av de som står en allra närmast, i familj och i släkten. Att bli utsatt för våld och ytterst begränsande kontroll av de personer som står en allra närmast är enormt påfrestande för individen. Det är ofta barn och unga personer som blir utsatta, och det är inte ovanligt att slitas mellan kärlek och lojalitet till familjen, samtidigt som en vill leva under mycket andra omständigheter, med frihet och att göra egna val.

Det krävs en ökad kunskap och beredskap bland vuxna som möter barn och ungdomar, som i förskola, skola och fritidsverksamhet. Här vill Centerkvinnorna se en stor satsning på en nationell kunskapshöjning. Dessutom vill vi öka beredskapen i socialtjänsterna, så att de kan agera när det upptäckts att det upptäckts att ett barn lever under dessa omständigheter, och även ge stöd till utsatta vuxna.

Därefter måste vi lägga skulden där den här hemma – på förövarna. Det krävs hårdare lagföring – det finns brottsrubriceringar men relativt få fällande domar. Till exempel har kvinnlig könsstympning har varit förbjudet sedan 1980-talet, men sker fortfarande och väldigt få personer har dömts för detta. För det nya brottet barnäktenskapsbrott har ännu ingen dömts, fastän anmälningar har kommit in.

För oss Centerkvinnor är det självklart att alla individer ska äga rätten till sin kropp, sin frihet och sina val. Hedersrelaterat våld och förtryck är något som grovt inskränker de rättigheterna. Samhället måste stå på de utsattas sida.