• / Sofia Jarl

Sofia jarl

Sofia Jarl är Centerkvinnornas förbundsordförande. Hon bor i Gagnef och är regionråd i Dalarna. Sofia är också ledamot i Centerpartiets partistyrelse sedan 2011.

Vad driver dig som politiker?
- Att bidra till att det blir bättre för fler. Som priviligierad har jag ett ansvar för att engagera mig för dem som inte kan göra sin röst hörd. Och det behövs en kvinnorörelse för att föra jämställdheten framåt, men också ta strid för de framsteg som har gjorts av dem som gått före. Centerkvinnorna behövs både inom Centerpartiet och för att driva opinion i samhället.

Är det någon politisk framgång för Centerkvinnorna du vill nämna under dina fyra år som förbundsordförande?
- Förlossningsvården, där Centerpartiet nu har bidragit till att den prioriteras i stadsbudgeten. Och samtyckeslagen. Men det behövs fortsatt utbildning kring den, bland annat genom obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning och ökad kunskap inom rättsväsendet.

Pandemin har gett oss många utmaningar att hantera. Har Centerkvinnorna nya politiska förslag som svarar på dem?
- Det har blivit väldigt tydligt under pandemin att vi måste stärka upp äldrevård och äldreomsorg. Läkare måste anställas inom äldreomsorgen. Den ekonomiska ojämställdheten bland äldre har också blivit tydligare. Vi måste hitta lösningar för att de pensionärer som har de lägsta inkomsterna, ofta ensamstående kvinnor, ska få en bättre ekonomisk standard. Där har vi redan nått politiska framgångar.

Vilken förebild har du?
- Karin Söder förstås, men jag brukar också lyfta fram min farmor. Hon hade nästan inga medel, men satte alltid andras väl och ve framför sig själv. Genom Röda korset sydde hon kläder som skickades ut i världen och hon bjöd militärer som hade gått vilse på mat. Att göra det en kan med det en har, det är viktigt för mig.

Vad gör du när du inte arbetar med politik?
- Då umgås jag md min familj, man och tre barn. Och så är jag i stallet varje vecka. Jag rider på lektion och hjälper klubben med det jag kan. Det är rent och skärt en hälsofrämjande åtgärd för mig, bra för kroppen och knoppen.