• / Val 2018

Val 2018

Det går bra för jämställdheten. Men inte för alla kvinnor. Det stora flertalet drabbas av ojämställdhet, i någon form, varje dag.

Centerkvinnorna är en kraft för jämställdhet och har arbetat för lika rättigheter sedan 1932. Där andra ser motsättningar mellan kvinnor och män, ser vi möjligheter. För oss är feminism i grund och botten en frihetsfråga.

Den 9 september är det val. Ett val som vi befarar kan påverka kvinnors rättigheter negativt. Se till att rösta för ett mer jämställt Sverige och kryssa en kraft för jämställdhet!