Behandling av dina personuppgifter

Som medlem i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter registreras dina personuppgifter i centerrörelsens medlemsregister i enlighet med GDPR.

Vilka personuppgifter registreras?

Namn, adress, telefon, mobil, mejl, webbadress, personnummer, födelsedatum, kön, organisatorisk tillhörighet, betalning av medlemsavgift, samhushåll, uppdrag, tillgång till intranät är exempel på uppgifter som är relevanta för Centerrörelsens verksamhet. Personnummer är en frivillig uppgift med undantag för medlemmar som kandiderar i allmänna val. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter bort men medlemsnummer, postnummer/postort och organisation sparas för statistisk och ekonomisk redovisning.

Syfte

Personuppgifterna används endast inom ramen för centerrörelsens verksamhet på lokal, regional och central nivå. Exempelvis till: medlemsinformation, kallelser, medlemstidning, tillgång till intranät, sändlistor för mejl och SMS, nomineringar och kandidaturer. Uppgifter lämnas ej vidare till tredje part utan samtycke med undantag för uppgifter som redan är offentliga.

Vem har åtkomst till personuppgifterna?

Personal och förtroendevald medlemsansvarig kan ges ansvar att administrera medlemsregister i avdelning, krets, distrikt och på riksorganisation. Åtkomsten är begränsad till det geografiska/organisatoriska område som medlemsansvaret gäller för.

Personuppgifter i andra system

Personuppgifter från centerrörelsens medlemsregister kan för vissa medlemmar visas på Centerpartiets intranät Centralen, och i e-postsystemet samt sändlistor för mejl och SMS. Detta gäller för: Aktiverad användare på Centralen, aktiverad e-postadress hos centerpartiet.se, förtroendeuppdrag/anställning där det är rimligt att du är sökbar för andra medlemmar i systemen. Synlighet för personuppgifter kan redigeras av medlemmen på Centralen.

Kontakta medlemsservice om du har frågor

Vid frågor om medlemskap, adressändring, avslut av medlemskap, registerutdrag, medlemsavgifter eller inloggning till intranät är du varmt välkommen att kontakta medlemsservice på Centerpartiets Riksorganisation. Medlemsservice nås via e-post medlemsservice@centerpartiet.se eller telefon 08-617 38 80