• / Vår politik

Centerkvinnornas PolitIK

Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och ens frihet. För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara sig själv. Som feminister ser vi att det finns systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män i samhället. Skillander som vi inte kan acceptera och därför motarbetar med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda, med samma fri- och rättigheter.

  • Vi tror på varje människas inneboende kraft
  • Vi tror på ett jämställt samhälle som ger alla samma möjligheter oavsett kön
  • Vi tror på demokrati och ett samhälle där villkor och maktförhållanden är könsneutrala

jämställdhetspolitiskt program

I Centerkvinnornas jämställdhetspolitiska program (JPP) hittar du våra politiska ställningstaganden i en rad frågor. Programmet uppdateras med jämna mellanrum för att ge plats för nya politiska förslag.

Centerkvinnorna tror på feminism och liberalism och vårt jämställdhetspolitiska program utgår från tre friheter - ekonomisk, strukturell och sexuell frihet.

Läs hela Jämställdhetspolitiska Programmet (länk) här.