• / Nyheter
  • / Stora brister i Sveriges arbete mot människohandel och prostitution

Stora brister i Sveriges arbete mot
människohandel och prostitution

Bild

Alarmerande rapporter visar att Sverige inte längre fullföljer sina internationella åtaganden om människohandelsoffers rätt till skydd och stöd. Centerkvinnornas vice förbundsordförande, Helena Vilhelmsson sätter press på regeringen att agera.

Igår ställde riksdagsledamot Helena Vilhelmsson, tillika vice förbundsordförande för Centerkvinnorna, en direkt fråga i riksdagen till minister Ibrahim Baylan om hur regeringen kommer agera utifrån Plattformen Civila Sverige mot Människohandens uppgifter som visar att Sverige bryter mot Europarådets konvention mot bekämpande av människohandel.

Regeringen har undertecknat Europarådets konvention mot bekämpande av människohandel. Brottsoffer – prostituerade – har därmed rätt till en reflektionsperiod. Det är en ovillkorad tid om minst 30 dagar, där tanken är stöd och återhämtning, för att kunna bestämma om personen kan, vill och törs medverka i en brottsutredning. Under denna tid får ingen utvisning ske. Den enda som idag, enligt svensk lagstiftning, får ansöka om reflektionsperiod är en förundersökningsledare. Det vill säga då måste de brottsutsatta redan bestämt sig för att medverka i en polisutredning.

Alarmerande rapporter visar att av 122 direkt utsatta brottsoffer förra året hade endast 25 fått hjälp av samhället. Dagens Nyheter har tidigare i år avslöjat att gränspolisen arbetar efter parollen med att ”varan ska bort”, trots att brottet begås av den som köper sex och inte av den som säljer.

- Sveriges arbete mot människohandel har fallerat. Dessa signaler är alarmerande och det måste vi åtgärda snarast så att ansvaret ligger där det hör hemma, hos den som köper sex och inte hos den som säljer. Brottsoffer har rätt till stöd, inte utvisning, säger riksdagsledamot Helena Vilhelmsson, tillika vice förbundsordförande för Centerkvinnorna.

Centerkvinnorna fortsätter att bevaka ärendet.

Se Helenas inlägg i talarstolen HÄR.