• / Nyheter
  • / Allvarligt läge att antalet sjukskrivna unga kvinnor ökat med 370 procent!

Allvarligt läge att antalet sjukskrivna unga
kvinnor ökat med 370 procent!

Bild

SVT:s Uppdrag Gransknings serie ”Sjukt stressad” visar att bland kvinnor mellan 25 och 29 år har antalet sjukskrivna på grund av stressdiagnoser ökat med 370 procent sedan 2011. Den procentuella ökningen är som störst bland de yngre, även om den största gruppen sjukskrivna är kvinnor mellan 45 och 49 år.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men när det gäller hälsa råder det stora skillnader. Enligt Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport 2018 är sjukfrånvaron bland anställda i Sverige högre jämfört med andra länder i Västeuropa. Likaså har kvinnor i Sverige högre sjukfrånvaro än kvinnor i andra länder, medan män ligger under genomsnittet.

Försäkringskassan har redan tidigare flaggat för att psykiatriska diagnoser står för en allt högre andel av sjukfrånvaron och ungefär hälften av sjukfallen avser stressyndrom, där kvinnor utgör den största gruppen. Mätt som sjukpenningtal är kvinnors sjukfrånvaro dubbelt så hög som mäns. Utvecklingen är oroväckande och behöver hanteras.

- Både forskning och statistik visar att det råder stora skillnader mellan män och kvinnors psykiska hälsa. För oss är det tydligt att det här handlar om vilken belastning kvinnor blir utsatta för. Det är i grund och botten en jämställdhetsfråga och det är så den måste angripas, säger Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna. 

Centerkvinnorna vill bland annat att:

  • det ska inrättas fler stresskliniker för att möta behovet hos dem som söker vård
  • kvinnor inom offentlig sektor ska erbjudas minst två friskvårdstimmar per vecka
  • den som driver eget företag ska kunna göra avdrag för sin egen friskvård
  • elev- och ungdomshälsan ska stärkas och att psykisk ohälsa ska tas upp i skolundervisningen
  • hälsosamtal med skolans kurator eller psykolog införs för alla elever i grundskolan och gymnasiet
  • det avsätts mer medel till forskning på sjukdomar som i hög utsträckning drabbar kvinnor

Läs mer här
Uppdrag Gransknings serie "Sjukt stressad"
Socialförsäkringsrapporten 2018