• / Nyheter
  • / Centerkvinnorna i Skånska dagbladet på jämställdhetsdagen

Centerkvinnorna i Skånska dagbladet på jämställdhetsdagen

Bild

Idag (26/8) skriver Centerkvinnornas förbundsordsförande Sofia Jarl och förbundsledamoten Ebba Krumlinde i Skånska Dagbladet om kampen för en jämställd spelplan för kvinnor och män - såväl inom politiken som inom idrotten.

Ur Skd 26/8:

Trots att Sverige ofta lyfts fram som ett av världens, mest jämställda länder råder det i verkligheten stora brister. I dag, den 26 augusti, är det Jämställdhetsdagen och Centerpartiet och Centerkvinnorna vill då rikta strålkastaren mot spelplanen för män och kvinnor som alltjämt kantas av hinder - i allt från idrotten till politiken.

Diskrimineringsombudsmannen har nyligen efter anmälan inlett en tillsyn av Svenska Fotbollförbundet och en DO-anmälan har även gjorts av Svenska ishockeyförbundet för könsdiskriminering. Vårt svenska ishockeylandslag går just nu en av sina tuffaste matcher någonsin - den mot diskriminering.

Damkronorna ges inte ekonomiska förutsättningar att delta vid landslagsläger och har i fem års tid bett om landslagskläder anpassade för damer, men tilldelas fortfarande herrmodeller.
Likaså inom fotbollen ser villkoren olika ut för kvinnor och män. Det handlar om såväl ekonomiska förutsättningar som respekt. Eller rättare sagt om bristen av båda.

Precis som inom idrotten så ser spelplanen olika ut för kvinnor och män i politiken. Jämställdhetsmyndigheten släppte nyligen en rapport som visar att politiken är en av de mest jämställda sektorerna i Sverige, sett till andelen kvinnor och män i stort, men att det inte råder reell jämställdhet i politiskt arbete. Kvinnor möter bland annat högre krav, utsätts för sexualiserade kommentarer, trakasserier, hot och våld och hoppar av sina politiska uppdrag i större utsträckning än män. Det här är något vi kan relatera till och själva har upplevt som förtroendevalda.

Vi har en lång väg kvar för att nå jämställdhet på en rad olika områden. Tack vare Januariavtalet har Centerpartiet faktisk möjlighet att påverka jämställdhetspolitiken framgent. Centerpartiet och Centerkvinnorna arbetar för att flytta fram positionerna på jämställdhetsområdet. Vår partiledare Annie Lööf duckar inte för att försvara kvinnors rättigheter. Men skillnaden i synen på jämställdhet varierar kraftigt mellan riksdagspartierna. Det har inte minst visats sig tydligt i EU-valrörelsen då Dagens Nyheter uppmärksammade att Kristdemokraternas Lars Adaktusson röstat emot abort 22 gånger i EU-parlamentet. Och för mindre än ett år sedan gick Sverigedemokraterna till val på att sänka abortgränsen från vecka 18 till vecka 12. I år firar vi 100 år av demokrati. Det är 100 år sedan kvinnor fick sin rösträtt. Utvecklingen har gått för långsamt och Sverige har historiskt sett inte varit ett föregångsland. Men vi lever fortfarande i ett Sverige där kvinnor och män har helt olika möjligheter och förutsättningar.

Hundra år av rösträtt innebär inte att kampen för kvinnors rättigheter är över. Vi måste ständigt försvara och fortsätta kampen för att spelplanen för kvinnor och män ska bli jämställd.

Sofia Jarl (C), förbundsordförande Centerkvinnorna

Ebba Krumlinde (C), ledamot i Regionfullmäktige Skåne, kretsordförande Centerpartiet i Båstad
ledamot i Centerkvinnornas förbundsstyrelse