• / Nyheter
  • / Stämman röstade för Centerkvinnornas förslag om skärpta straff för sexköp

Stämman röstade för Centerkvinnornas förslag om skärpta straff för sexköp

Bild

I 20 år har det varit förbjudet att köpa sexuella tjänster i Sverige. Men brott mot sexköpslagen ger nästan alltid böter. Därför la Centerkvinnorna fram förslag om att skärpa straffen för köp av sexuell handling, som Centerpartiets stämma ställde sig bakom.

Väldigt få döms varje år för brott mot sexköpslagen. Straffskalan är från böter till fängelse upp till ett år, men de straff som utdöms är nästan alltid de lindrigaste straffen. Dessutom är det i form av dagsböter, vilket är på den nedre delen av straffskalan. Budskap till sexköpare blir följaktligen att brottet inte ses som allvarligt. Det är orimligt.

Stämman röstade för Centerkvinnornas förslag om skärpta straff för sexköp. Det innebär att Centerpartiet ska verka för att en översyn genomförs av domars straffpåföljder, så att domstolarna i högre grad använder hela straffskalan vid sexköp. Likaså instämde stämman i intentionerna om att en översyn genomförs av domarnas straffpåföljder så att domstolarna i högre grad ska använda hela straffskalan vid sexköp.

- Detta är en oväntad framgång för Centerkvinnorna och som sänder starka signaler om att kvinnans kropp inte är till salu. Jag är väldigt glad för beslutet, säger Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.