• / Nyheter
  • / Centerkvinnorna säger nej till näthat

Centerkvinnorna säger nej till näthat

Bild

#nejtillnäthat är ett initiativ av prinsparets stiftelse om att aktivt ta avstånd från hat på nätet. Det är en angelägen fråga där det också råder skillnader mellan könen, inte minst när det gäller förtroendevaldas utsatthet för trakasserier via Internet visar Brottsförebyggande Rådets senaste undersökning.

Näthat kan drabba såväl kvinna som man, ung som gammal, politiker som privatperson. Enligt prinsparets rapport #viberättar. som släpptes i samband med kampanjlanseringen Nejtillnäthat, handlar det enskilt vanligaste vittnesmålet om verbala kränkningar genom sexuellt nedvärderande kommentarer, där tjejer är mest utsatta. Näst efter sexuella trakasserier är vittnesmål om mobbning det mest förekommande. Nätmobbning upplevs som värre än mobbning utanför nätet, då det förföljer en dygnet runt.

- Det är angeläget för oss i Centerkvinnorna och för mig personligen, både som förtroendevald och förälder, att agera mot näthat. Initiativet är mycket välkommet och sänder en viktig signal om att vi måste respektera människovärdet såväl på nätet som i det verkliga livet, säger Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna.

Enligt årets PTU, Politikernas trygghetsundersökning genomförd av Brå, Brottförebyggande Rådet, har trakasserier, hot och våld av politiker ökat de senaste åren. Var tredje förtroendevald uppger att de utsattes under 2018, vilket är den högsta nivån sedan Brå började mäta utsatthet bland förtroendevalda. Hot och trakasserier står för den främsta ökningen.

Det är en större andel kvinnor än män som uppger att angreppen mot dem är av sexuell karaktär. När det gäller hot och påhopp i sociala medier uppger 17,8 procent av kvinnorna och 14,7 procent av männen att de har drabbats. 7,6 procent av kvinnorna respektive 6,5 procent av männen uppger att de har blivit uthängda på Internet.

Tidigare i år visade också Jämställdhetsmyndighetens rapport (2019:2) att kvinnor har det tuffare i politiken. Kvinnor utsätts för sexualiserade kommentarer, trakasserier, hot och våld och hoppar av sina politiska uppdrag i större utsträckning än män. Unga kvinnor är den grupp som känner störst krav, mest oro och oftast upplever sig bli utsatt för kränkande behandling både av kollegor och på sociala medier.

  • Vill du också vara med i kampen mot näthat? Klicka HÄR.