• / Nyheter
  • / Beklagligt att Skolverket inte vågar prata om elefanten i rummet

Beklagligt att Skolverket inte vågar prata om elefanten i rummet

Bild

Idag har Skolverket redovisat förslag på reviderade kurs- och ämnesplaner. Ett uppdrag var att återkomma med nytt förslag kring sex- och samlevnadsundervisningen. Skolverket utelämnar fortfarande begreppet pornografi i undervisningen, vilket Centerkvinnorna tycker är beklagligt.

Skolverket har genomfört en revidering av kurs- och ämnesplaner. När det gäller sex- och samlevnadsundervisningen fick Skolverket i uppdrag att särskilt utreda hur frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi kunde omfattas av sex- och samlevnadsundervisningen.

Skolverkets presenterade sitt förslag till ny sex- och samlevnadsundervisning i somras och möttes av kritik bland annat för att pornografi och hedervåld ansågs vara för specifikt för att omnämnas. Skolverket har gjort smärre tillägg om hedersrelaterat våld och förtryck, men deras linje kvarstår kring pornografi.

- Det är förväntat men beklagligt att Skolverket inte tog till sig av kritiken i remissrundan. Om inte Skolverket vågar tala klarspråk om sex hur ska då pedagogerna kunna göra det? Vi måste möta eleverna i den verklighet de lever i. Att inte pornografi omnämns innebär att det fortsatt kommer att vara elefanten i rummet som ingen talar om. Det är inget annat än beklagligt, säger Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna.

Centerkvinnorna vill bland annat att:

  • sex- och samlevnadsundervisning, blir ett enskilt och obligatoriskt ämne med en tydlig läroplan där normer, värderingar, relationer och befintlig lagstiftning ska diskuteras men även pornografins påverkan på individer, relationer och samhälle 
  • all skolundervisning och relevant skolmaterial ska präglas av ett genus- och normkritiskt perspektiv 
  • vikten av ett tydligt, förebyggande värdegrundsarbete i skolorna, i såväl off- som onlinemiljöer synliggörs
  • förekomsten av sexuella övergrepp och sexuella trakasserier i skolan ska kartläggas

Läs mer om Skolverkets förslag HÄR.