• / Nyheter
  • / Befria kvinnor från våld i nära relationer

Befria kvinnor från våld i nära relationer

Bild

Centerkvinnorna jobbar varje dag för ett fritt och jämställt samhälle. I ett sådant
samhälle är mäns våld mot kvinnor historia, på riktigt. Så ser verkligheten inte ut
idag, därför välkomnar vi det ökade engagemang för frågorna
som vi har sett i riksdagen de senaste veckorna.

Varje kvinna som mördas är ett stort misslyckande för samhället, och tyvärr dröjer de stora
besluten och insatserna för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Regeringen har lagt fram ett
34-punktsprogram för att stoppa gängkriminaliteten, men ett lika gediget arbete har inte
vigts åt att säkra kvinnors trygghet i sina egna hem. Därför har Centerkvinnorna tagit fram
ett 43-punktsprogram med konkreta förslag på åtgärder för att bekämpa och förebygga
våldet.

Regioner och kommuner har ett stort ansvar, framför allt när det gäller att upptäcka och
förebygga våld. Socialnämnderna i Sverige kommer att få ett utökat ansvar i att rikta tidigt
stöd till våldsamma förövare, med syfte att få deras beteende att upphöra. Nu måste
kommunerna höja rösten för att uppdraget ska förtydligas och att verktyg och stöd ska
finnas för att genomföra detta arbete på bästa sätt. Det är också kommunens ansvar att
säkerställa skyddet för våldsutsatta kvinnor.

Centerkvinnorna vill att kompetensen för att upptäcka våld höjs inom alla verksamheter
som möter våldsutsatta. Det handlar om skolor och förskolor, hälso- och sjukvården,
socialtjänst och äldreomsorg m m. Därför vill vi att kommunerna säkerställer
att utbildning för personalen genomförs. För att intensifiera och kvalitetssäkra arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, vill Centerkvinnorna också att en enhet för våld i nära relation, där kompetens samlas, inrättas.

Många våldsutsatta kommer i kontakt med vården när de söker vård för skador, men även i andra
ärenden. När vårdpersonal har utbildats i att ställa frågor om våld har det gett resultat.
Därför måste regionerna fortsätta utbilda vårdpersonal i att fråga om våld, för att
öka möjligheten att upptäcka förekomsten av våld i nära relation. Centerkvinnorna föreslår
också att regionen tar initiativ till ett regionalt kvinnohus som samlar polis, socialtjänst och
vård under samma tak.

2021 kommer inte gå till historien som året då kvinnor kunde leva befriade från våld, och
då de kunde lämna sina våldsverkare på ett tryggt sätt. Men med politisk handlingskraft
kan vi se till att det blir så i framtiden. Vi har den kraften – nu är det nog!