• / Nyheter
  • / Centerkvinnornas segrar på centerpartiets partistämma

Centerkvinnornas segrar på centerpartiets partistämma

Centerkvinnornas förbundsordförande Sofia Jarl.

Centerkvinnornas förbundsordförande Sofia Jarl.

Under Centerpartiets partistämma den 23-26 september fick flera av Centerkvinnornas förslag genomslag. Nu blir vår politik även Centerpartiets politik och det för jämställdheten framåt!

Centerkvinnorna hade lämnat in 14 motioner till Centerpartiets partistämman, och under partistämman togs det beslut om flera förslag som Centerkvinnorna lagt fram. Här är några av våra vinster:

Ekonomisk frihet
- att garantidagarna i föräldraförsäkringen tas bort och att 80 procent av dagarna ska tas ut innan barnet har fyllt tre år, samt att de resterande dagarna ska kunna användas tills barnet fyllt tolv år.
- att det ska vara tillåtet med obegränsat antal dubbeldagar.
- att Centerpartiet ska verka för utrikes födda kvinnor och mäns lika möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sexuell frihet och jämställd hälsa
- att Centerpartiet ska verka för att hela vårdkedjan rustas för att hitta och hjälpa patienter med endometrios i rätt tid och med adekvata insatser.
- att Centerpartiet ska verka för att nationella riktlinjer för förlossnings- och mödravård skyndsamt tas fram och implementeras, samt för att riktlinjer för hemförlossning ingår i dessa.

Strukturell frihet
- att minimistraffet för köp av sexuell handling ska höjas och minst vara fängelse, och att straffsatsen ska vara högre om det rör sig om brott mot barn.
-
att elektronisk övervakning ska vara obligatoriskt vid kontaktförbud.
- att kommuner säkrar att kvinno-, tjej- och ungdomsjourer får en långsiktig finansiering.
- att ett tillägg om kön adderas som grund för hatbrott.
-
att personal som jobbar nära unga människor samt tjänstemän på kommuner och myndigheter ska utbildas i hedersrelaterat våld och förtryck.
- att en utredning tillsätts för att se vad som kan göras för att stoppa digitala bordeller där kvinnor och barn säljs i Sverige, oavsett var sajten är registrerad.
- att Centerpartiet ska verka för en utökad och regelbunden registerkontroll av personal i förskola och skola.
- att Centerpartiet ska verka för ökade medel till ideella organisationer för information, stöd och råd om barns trygghet på nätet.
- att Centerpartiet ska arbeta för att Polismyndigheten får ökade resurser för utredning av sexualbrott online.
- att öka kunskapen och informationen till vårdnadshavare om hur man kan samtala med unga om pornografi och annan utsatthet på internet.
- att domare och nämndemän ska utbildas i sexualbrott.
- att det i varje polisregion ska finna utredare med specialistkompetens om våld i nära relation, sexualbrott, sexköp/människohandel och hedersbrott.
- att det ska finnas tillgång till jouråklagare året runt i hela landet med specifik kompetens om brott med särskilt utsatta brottsoffer - våld i nära relation, sexualbrott, sexköp/människohandel och hedersbrott.

Förutom dessa förslag, röstades ytterligare fler förslag igenom, bland annat sänkt moms på mensskydd och slopad avgift vid ansökan om skilsmässa.

För Centerkvinnorna fortsätter nu arbetet för ett mer jämställt Sverige.