• / Nyheter
  • / 25 FÖRSLAG FÖR ATT STOPPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

25 FÖRSLAG FÖR ATT STOPPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Bild

Den 25 november är det Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi som skördar tusentals liv per år. Internationellt sett har en av tre kvinnor blivit utsatta fysiskt eller sexuellt våld under en livstid. Det krävs vassare och mer effektiva åtgärder för att stoppa våldet.
På Orange Day uppmärksammar Centerkvinnorna 25 av våra förslag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem som kostar enorma summor pengar för samhället, men som framför allt drabbar kvinnors liv, trygghet och frihet. Frågor som rör mäns våld mot kvinnor har fått politisk uppmärksamhet från flera håll. Det saknas inte ambitioner att vässa åtgärderna och öka insatserna för att motverka och bekämpa våldet. Det är bra. Ändå behöver arbetet skärpas och intensifieras. Kvinnor och flickor blir trakasserade och våldtagna, misshandlade och till och med dödade. Så länge det pågår har vi som samhälle misslyckats med det som är ett liberalt samhälles viktigaste uppgift: att ge våra medborgare trygghet och frihet.

Arbetet för att bekämpa våldet ska inte förpassas till en dag eller vecka, utan det måste pågå året om. Vi Centerkvinnor är gräsrotsfeminister och vi har gått längst fram i kampen i flera decennier. Det kommer vi att fortsätta göra. Fokus i arbetet måste vara både att stärka skyddet och tryggheten för de kvinnor som utsätts, men också att arbeta för att våldet ska upphöra. Därför vill vi på Orange Day den 25 november framföra 25 förslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor och för att stärka kvinnors rättstrygghet och frihet. Centerkvinnorna har en omfattande politik på området och betydligt fler förslag finns, men vi har valt ut 25 av våra förslag som vi tror gör störst skillnad,
här och nu.

Bland våra förslag finns:
- Brott ska utredas grundligt.
- Gör elektronisk övervakning obligatoriskt vid kontaktförbud och inför vistelseförbud.
- Normen ska vara att förövaren ska flytta - inte den våldsutsatta kvinnan!
- Våld och vårdnad ska inte vara ett alternativ.
- Stoppa våldsspiraler tidigare och upptäck och bekämpa våld i unga relationer.
- Förenkla och effektivisera rättvisare bodelningar.

Läs hela skrivelsen med samtliga 25 förslag här. , 4.5 MB.

Centerkvinnorna har fler förslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Bland annat antog vi ett nytt program för att stärka kvinnors rättstrygghet vid vår förbundsstämma 2022. Läs programmet här , 441.7 kB..

Vid förbundsstämman 2022 antog Centerkvinnorna ett nytt program om internationell politik. Det innehåller flera förslag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor globalt. Läs programmet här.