• / Nyheter
  • / Framåt för mer jämställdhetsarbete

Framåt för mer jämställdhetsarbete

Den 2 februari valde Centerpartiet en ny partiledare och vi välkomnar Muharrem Demirok som ny partiordförande. Muharrem, eller Murre som vi kallar honom i centerrörelsen, har både under sin kandidatur och sina första tal som partiledare lyft jämställdheten och hans vilja att jobba vidare för den. Bra, tycker vi förstås!

För Centerkvinnorna finns det tre områden som är av yttersta vikt att arbeta vidare med för ett fritt och jämställt Sverige:

  • Stoppa mäns våld mot kvinnor. I snitt mördar 15 män varje år en kvinna som han hade eller hade haft en relation med och betydligt fler utsätts för fysiskt, psykiskt och ekonomiskt våld av sin partner. Över 90 procent av alla anmälda våldtäkter anmäls av kvinnor – men bara en av fem anmälningar leder till en fällande dom. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Under valet 2022 var Annie Lööf den enda partiledaren som lyfte det på en valaffisch och vi önskar att Murre fortsätter det arbetet som påbörjats under hans föregångares tid.
  • Ekonomisk jämställdhet. I snitt är mäns livsinkomst flera miljoner högre än kvinnors. Arbeten inom kvinnodominerade branscher har ofta utmanande villkor med en pressad arbetsmiljö och lägre lön än mansdominerade branscher. Kvinnor tar ut den största delen av föräldraledigheten, mer VAB och tar störst ansvar för det obetalda hem- och hushållsarbetet, vilket påverkar kvinnors livsinkomst och i förlängningen pensionsstorlek. Endast 26 procent av landets företagare kvinnor, vilket placerar Sverige i bottenskiktet i EU vad beträffar andelen kvinnor som driver företag, och endast en procent av allt riskkapital går till företag som ägs och drivs enbart av kvinnor. Det kommer att krävas modigare politik för att komma till bukt med den ekonomiska ojämställdheten.

  • Jämställd vård. Kunskapen om och vården för typiska kvinnosjukdomar, som exempelvis endometrios och lipödem, är fortsatt eftersatt. Andelen kvinnor som drabbas av svåra förlossningsskador är för hög och möjligheten att få vård skiljer sig mycket åt i landet. Det är svårt att låta bli att fundera på om det hade sett likadant ut om det var män som födde barn – men det man inte vet, lider inte män utav. Det krävs helt enkelt bättre vård för kvinnor.

Vi har påbörjat ett större arbete och vi är långt ifrån färdiga. Centerkvinnorna ser framemot att fortsätta arbetet med vår nya partiledare och hela Centerrörelsen.