• / Nyheter
  • / Stärk skyddet för barn som utsätts för sexualbrott

Stärk skyddet för barn som utsätts för sexualbrott

Under förra året anmäldes 9 635 våldtäkter. Det är mer än en våldtäkt i timmen. I över 90 procent av anmälningarna var brottsoffret en kvinna. I totalt 46 procent av de anmälda våldtäkterna var den utsatta personen ett barn, varav 1 186 rörde sig om barn mellan 15 och 17 år.

I svenska domstolar betraktas barn under 15 år alltid som barn i fråga om sexualbrott. För personer som är byxmyndiga men inte myndiga, det vill säga mellan 15 och 17 år, är definitionen däremot inte lika självklart. Det vill Centerkvinnorna ändra på. Skyddet för alla barn måste stärkas. Därför vill vi att alla barn ska anses som barn, även i sexualbrottsmål.

Centerkvinnorna ser också ett stort behov att stärka skyddet för barn som utsätts för sexhandel. Barn, som oftast är flickor, som har sex mot ersättning befinner sig högre grad än andra jämnåriga i utsatthet som missbruk, psykisk ohälsa eller trauman från tidigare övergrepp. Det utnyttjas av vuxna män. Barnet manipuleras, gränser förskjuts och beteenden normaliseras. Att köpa sex av ett barn kan ge upp till fyra års fängelsestraff. Minimistraffet är böter eller ett års fängelse, men bland de fåtal som döms är fängelsestraff ovanligt.

Det är förkastligt att det går att komma undan med ett frivårdsstraff för ett sexualbrott mot barn. Det ska aldrig gå att köpa samtycke av ett barn, som dessutom befinner sig i en utsatt situation. Att köpa sex av ett barn är ett betalt övergrepp och ett grovt brott – det är en våldtäkt. Utsätter man barn för sexuella övergrepp, ska man dömas till fängelse.

Centerkvinnorna vill skärpa lagstiftningen kring köp av sexuell tjänst av barn, öka resurserna till polisens uppsökande arbete och utveckla socialtjänsternas arbete för att stödja barn som utsätts för sexuell exploatering. Vi måste stå på de utsatta barnens sida.

Håller du med oss?
Var med oss i kampen för ett jämställt samhälle - bli medlem idag.