• / Nyheter
  • / Livsviktiga satsningar inom jämställdhetsområdet

Livsviktiga satsningar inom jämställdhetsområdet

Bild

Under de senaste dagarna har flera förstärkningar gjorts för att stärka det nationella arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Centerpartiet har inom ramen för Januariavtalet säkerställt livsviktiga medel som får betydelse för många kvinnor och tjejer, bland annat genom:

  • 100 miljoner kronor per år fram till 2022 ska utbetalas till landets tjej- och kvinnojourer.
  • 155 miljoner kronor ges ytterligare inom jämställdhetspolitiken där merparten går till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

- Mycket arbete kvarstår för att bekämpa olika former av mäns våld mot kvinnor. Vi välkomnar dessa satsningar, som vi vet får betydelse. Kvinno- och tjejjourer inte bara behövs utan är livsviktiga. De erbjuder en fristad för kvinnor och flickor som utsätts för våld där de borde känna sig som tryggast - i hemmet, säger Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.

Utöver detta har regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att stärka arbetet mot prostitution och människohandel med barn och unga respektive vuxna i Sverige, samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål bland både barn och vuxna i Sverige. Ett arbete som Centerkvinnorna tidigare påtalat att det råder stora brister inom.