Sexuell Frihet


För Centerkvinnorna handlar sexuell frihet om:

  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha möjlighet till kroppslig integritet.
  • Att kroppar inte skall betraktas som objekt och handelsvaror.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt och möjlighet att fritt utforma sin egen sexualitet.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt och möjlighet till hälsa.

Sexuell frihet för oss Centerkvinnor innebär att alla individer ska ha rätten till och självbestämmandet över den egna kroppen, sin reproduktiva hälsa, sexualitet och rätt till god fysisk och psykisk hälsa.

Tyvärr ser det inte ut så idag. Vi vet till exempel att cirka 96 procent av de som utsätts för sexuella övergrepp är flickor eller kvinnor. Förlossningsvården är eftersatt trots att det är en vård som hela den svenska befolkningen någon gång tar del av. Den psykiska ohälsan, vilket påverkar möjligheten att känna frihet och självbestämmande, drabbar kvinnor hårt.

Läs mer om Sexuell frihet och kvinnors hälsa i Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program (JPP) som du hittar HÄR.

Under Politik från A-Ö kan du också läsa mer om Centerkvinnornas politik.